Jou hele wese

Advertisements

Waak jy en bid jy? Of slaap jy?

“Hy het gesê: “Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.” Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus: “Simon, slaap jy? Kon jy nie eens een uur lank wakker bly nie?” – MARKUS‬ ‭14:36-37‬ ‭AFR83‬‬

Jesus is ‘n sprekende voorbeeld van nederigheid. Wat as jy weet jy gaan gevange geneem word, gemartel (soos ons boere op die plase ervaar) en doodgemaak word en dit is God se wil dat dit gebeur met jou. Hoe sal jy reageer? Sal jy in opstand kom, jouself beleer?

Of sal jy jouself verootmoedig voor die Here? Ek dink dink nie altyd ons besef wat Jesus vir ons deurgemaak het nie agv om ons sondes te vergewe. Ek dink as ons meer besef sal ons meer dankbare lewens lei in gehoorsaamheid aan God.

Hoe wys jy jou dankbaarheid aan God vandag?

Lewe jy as ‘n dissipel? (Mat 28:18-20)

Het jy mense lief? (1 Cor 13:1-8,Joh 13:34-35)

Is jy gehoorsaam aan God se reddingsplan vir jou?(Hand 2:36-38)

Het jy mense soo lief dat jy jou lewe neerle vir hulle soos Jesus?(Joh 3:16)

As ons kyk in hierdie vers van vandag dan begin dit by by gebed. Hoe is jou gebedslewe? Het jy eelte op jou knië van bid? As ons verhouding met die Here die belangrikste verhouding is wat tot in ewigheid strek (ons gaan nie getroud wees in die hemel nie), hoe gaan dit met daai verhouding?

Ek weet nie of jy al van brother Lawrence gehoor het nie? Hy het die volgende gese oor gebed:

“There is not in the world a kind of life more sweet and delightful, than that of a continual conversation with God; those only can comprehend it who practice and experience it.”

Hy het ‘n gewoonte gehad om kort gebede te bid oor die dinge waarmee hy hom besig gehou het deur die dag om daai volgehoue gesprek met God aan die gang te hou.

“Ek prys U God vir die wonderlike dag!”

“Help my om aan U gehoorsaam te wees”

Dink maar terug aan toe jy verlief geword het op jou vrou. Jy kon nie genoeg met haar gesels en by haar gaan kuier nie. Hoekom moet dit dan anders wees met God.

Stwl vir jou alarms op jou foon wat jou help onthou of ek gebruik hierdie meditasie “chimes” om my te herhinner.

Die vraag bly nog altyd staan: “Is jy verlief op God?” of op jou god?

Ek bid dat jou wandeling met God jou vandag nader aan Hom sal bring!!!

Liefde en groete

Franna, Maris en Ammie

In wie se hande is jou toekoms?

“Hy stuur toe twee van sy dissipels en sê vir hulle: “Gaan na die stad toe. Daar sal ‘n man wat ‘n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: ‘Ons Leermeester vra: Waar is my kamer waar Ek die paasmaaltyd saam met my dissipels kan eet?’ Hy sal julle dan ‘n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons die paasmaaltyd voorberei.””

‭‭MARKUS‬ ‭14:13-15‬ ‭AFR83‬‬

Ek dink partykeer wat ons verstand te bowe gaan is die feit dat God weet wat in die toekoms gaan gebeur.

Hier weet Jessus wie hulle gaan ontmoet, waarheen die persoon gaan en wat daar gevra moet word.

My vrou vra partykeer vrae vir my wat ek vir haar se dat ek nie ‘n glasbal het om die vrae vir haar te beantwoord nie. Ons is dus altyd geskoei op die toekoms om te weet wat gebeur en dalk daarvoor voor te berei.

Ek dink dit stem uit ‘n houding van self versekerdheid. Ons hou daarvan om in beheer te wees. Enigeiets wat buite ons raamwerk van verstaan en ons plan val is taboe en ons sal nie daarmee saamstem nie.

Maar God se wië is hoër as ons sin. (Jes 55:9) So waar laat dit ons? Ek lees vanoggend hoe Dawid vir die Here geraadeeg het of hy die filistyne moet aanval.

Raadpleeg ons nog geestelike leiers of volg ons net ons eie harde koppe. (Jes 56:2,Ese 2:4) Glo ons dat hulle die Heilige Gees het en God deur hulle met ons kan praat?

Laat God toe om God in jou lewe te wees.

Ek dink John Maxwell het 5 baie goeie dinge wat hy daagliks doen:

 1. Hy lees (hy se al sy leierskap beginsels het hy in die Bybel geleer)
 2. Hy leaseer (om te blog tel ook seker om te leaseer)
 3. Hy skryf (maak notas)
 4. Hy vra vrae (ons sukkel met hierdie ene)
 5. Hy dink (as ons vrae vra moet dit tog beantwoord word)

As ons dit geestelik elke dag doen dink ek ons sal ver kom.

Hy noem ‘n voorbeeld van om ‘n boom af te kap. Elke dag gaan jy uit met ‘n byl (al is hy stomp) en gee die boom 5 houe. Dit kan ‘n groot boom wees maar as ek elke dag uitgaan en net 5 houe gee moet hy een of ander tyd val. So moet ons nie onderskat wat ‘n volgehoue poging kan vermag nie.

Hier is die praatjie van John. Baie inspirerend.

John se praatjie

Lekker dag

Groete

Franna, Maris en Ammie

Juig en wees bly oor die nuwe dag van die Here !!!

“Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.”

‭‭PSALMS‬ ‭118:24‬ ‭AFR83‬‬

Wat laat jou dankbaar voel?

 • Baie geld
 • Mooi kar
 • Groot huis
 • Vakansies oorsee

Ek het eenkeer ‘n TED talk gekyk van ‘n monnik. Sy benadering in die lewe was dat tyd ‘n geleentheid is om te gebruik.

Ons moet dankbaar wees vir die geleenthede wat God ons gee.

Vergeet wat gister gebeur het, ons kan nie in die tru spieltjie ons lewens lei nie. Moet nie oor more bekommerd wees nie want jy kan niks daaraan doen nie, dit is praktiese atiesme.

Maak vandag die beste dag wat jy ooit geleef het.

Praktiese wenke:

 1. Vat vir jou vrou kos innie bed.
 2. Bel jou ma en pa en se jy is baie lief vir hulle.
 3. Stuur ‘n grappie vir jou broer of suster.
 4. Doen jou beste by die werk vandag.
 5. Vat ‘n middagete uit om te gaan bid en dankie vir God te se vir jou seeninge.
 6. Vat jou dogtertjie na nie “paartie” (parkie) toe dat sy kan speel.
 7. Gaan draf ‘n bietjie na werk.

Dien iets wat lekker is vir jou en die geliefdes om jou.

Hoop jy het die beste dag ooit in jou lewe.

Groetnis

Francois, Maris en Ammie

Wat is van belang in jou lewe?

Geloof, liefde en gehoorsaamheid !!!

En dit is nie van onsself nie. Deur die die kragtige werking van God se Heilige Gees wat ons by ons doop ontvang (Hand 2:38) het waar ons saam met Christus opgestaan het om die nuwe ewige lewe te kan begin lei (Rom 6:1-6).

Het jou geloof ‘n kragtige uitwerking deur God se liefde wat in jou werk deur jou wat bid? (Jak 5:16)

Liefde wat nie in dade oorgaan nie is somer meer dood. (Jak 2:14) Daarom is liefde die vervulling van die wet. (Rom 13:10)

Mag God se rykste seen op jou wees vandag.

Groete

Francois

Hoe jy ‘n kind van God word?

Goeie more

Die vers is vir my spesiaal want dit bring twee konsepte saam in een. Eerstens is dit die geloof. Sonder geloof sal Jesus nie ons verlosser word nie, daarsdeur word ons kinders van God. Dis is vir my soos iemand wat vir jou ‘n tjek gee met ‘n groot bedrag op.

Maar daar is die tweede deel. Deurdat ons onself met Christus verenig (word een met Christus) deur die doop. Dit is wanneer ons daai tjek bank toe vat om te wissel. Die twee aksies; om die tjek te ontvang en te wissel is hemels breed verskillend, maar die een kan tog nie sonder die ander ene plaasvind nie.

Dus ter omsomming, die geloof is dat; as ons gedoop word in Christus Jesus, ons saam met hom verenig word. Soos Romeine 6 se ons neem deel aan Jesus se dood en opstanding (geestelik) en ons word ‘n nuwe mens in Christus Jesus.

Mag jy ‘n fantastiese dag beleef saam met Jesus.

Groete

Francois

ctccza@yahoo.com

To be Noble you need to Seek God – Part 5 of 8


Click to watch Video

Noble definition

* Having or showing qualities of high moral character, such as courage, generosity, or honor.

* Characterized by high moral qualities; magnanimous.

* A person belonging to a privileged social or political class whose status is usually indicated by a title conferred by sovereign authority or descent.

* A person holding the title of duke, marquess, earl, viscount, or baron, or a feminine equivalent.

10 As soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. 11 Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the Scriptures every day to see if what Paul said was true. 12 As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men.
Acts 17:10-12 | NIV

Ever wanted to be a noblemen / lady?

God want you to be noble.

What will it take to be noble?

It is the 3 E’s:

* Eagerness – To learn more about God

* Examine – Scriptures

* Everyday – It is a priority in your life.

They wanted to see if what Paul taught was in the Bible and true.

Then they believed and were obedient to the scriptures.

Do you want to be noble and study (Not just read) the Bible everyday?

Contact me to discuss: ctccza@yahoo.com