Soek God – God skep jou adres – Deel 3 van 8


Vers vir Vandag

“Uit een mens het Hy al die nasies gemaak. 

Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. 

Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. 

God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. 

Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. 

Of soos party van julle digters ook gesê het: ‘Ons stam ook van Hom af.’” – HANDELINGE‬ ‭17:26-28‬ ‭AFR83‬‬


Praktiese Toepassing

 1. God bepaal die tyd (2017) en die plek (Pretoria) waar ons moet lewe. Ongelooflik, ons is nie ‘n ongeluk nie of per ongeluk gebore nie God het dit so bepaal. So ons leef in die perfekte omstandighede om God te vind. 
 2. God doen laasgenoemde omdat sodat ons Hom sal soek en vind . Soek jy God in jou lewe? Het jy ‘n naby vehouding met Hom. Wandel jy saam met Hom elke dag soos Henog gedoen het.
 3. Hy is nie ver van ons af nie. Soos dit se in Psalms God is soo naby soos ons skaduwee.
 4. ‘n Christen wat iemand ontmoet is nie toevallig nie, maar van God. Ek het iemand onlangs ontmoet wat gese het hy het gebid om ‘n dissipel te ontmoet en God het sy gebed verhoor. 

Gebed vir Vandag


God dit is ongelooflik om te dink dat U dinge soo fyn beplan het en U my so goed al geken het van voor my geboorte af dat U my in die regte jaar en omstandighede / plek geplaas het om U te vind en dit het vir my gewerk, ongelooflik of sal ek nou se gelooflik. 

U het vir Louis Wolhuter 26 jaar terug die “guts” gegee op kampus hom gestuur om die hele klas in Boutegnologie uit te nooi na ‘n Bybel bespreking te nooi en ek was die enigste een uit 100 mense wat gegaan het.

Al moes ek 20 km ry om eers by die huis te gaan eet en weer kampus toe moes ry was dit die moeite werd. 

U het die mense en die boodskap by die Bybel bespreking soo interessant gemaak dat ek besluit het om die Bybel te bestudeer.

Toe ek die Bybel bestudeer het, het ek vir die eerste keer in my lewe besef dat God wil he ek moet ‘n dissipel van Hom wees (Mat 28:19). 

Dit was ‘n hartseer asook ‘n blymoedige dag Here; want ek het besef dat U my roep om U te volg net soos U die dissipels van ouds geroep het om ‘n nuwe doel in my lewe te he en dit is om ‘n visser van mense te wees. 

Ja ek was voorheen Godsdienstig in my lewe. Ek het al die regte dinge (wel nie als nie) in my lewe gedoen; ek het gebid en my bybel gelees en twee keer kerk toe gegaan op ‘n sondag. Wat geskort het Here was daai persoonlike verhouding met U. Nie die afmerk van al die regte boksies in my lewe nie. 

Die hartseer was dat niemand dit nog voorheen vir my vertel het (Dat ek moet ‘n dissipel wees om ‘n christen te wees – Hand 11:25-26) al was ek ook al so baie by die kerk. Ironies nogal.

God ek het dalk gevoel soos daai dissipels in Handelinge 19 wat net van Johannes se doop gehoor het en nie geweet het dat ek moet weergebore word deur die water en die Gees (Joh 3:1-6) deurdat ek moet glo (Joh 3:16,Kol 2:12), ‘n dissipel word soos ek voorheen gese het, bekeer van my sondes en gedoop word vir die vergifnis van my sondes en deur dit te doen ontvang ek die Heilige Gees as gawe (Hand 2:38). 

My lewe was nooit dieselfde van daai dag af nie. Ek het ‘n vrede in my hart gehad dat as ek vandag dood gaan dat ek die ewige lewe sal beerwe. Nie soos wat ek voorheen twee maal Jesus in my hart ingebid het en gedink ek is gered nie. Daai vers waarop dit gebasseer is is verkeerdelik aan my verduidelik (Openbaring 3:20). Dit was geskryf vir lou warm christene wat afvallig geword het en God hulle terug geroep het om te verander soos dit in vers 16 se. Ek was nooit seker van my saak al het ek daai sondaars gebed twee keer opgese.

God dankie vir die bonus van die koningkryk wat U kerk of familie op aarde is dat ek ongelooflike ewige vriende kon maak wat my help om aan U gehoorsaam te bly. (Hand 2:41)

Dankie God dat U my op die regte pad gelei het. Ek is ewig dankbaar daarvoor. Lief vir U. Amen

Soek God – Waaroor komkommer jy ? Deel 2 van 8

Verse vir Vandag

“Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe — wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat julle sal aantrek nie. 

Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? 

Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. 

Is julle nie baie meer werd as hulle nie? 

Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? En wat kwel julle jul oor klere? 

Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei; hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. 

As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ’n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges? 

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? 

Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” – ‭‭MATTHÉÜS‬ ‭6:25-33‬ ‭AFR53‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Waaroor bekommer jy jou? Moet jy bekommerd wees? Nee, God sal vir jou sorg. My pa se altyd die handjies moet ook net hulle ding doen. Doen jou bes en God sal die res doen. 
 2. God weet wat ons behoeftes is. As jou kind op ‘n rugby toer wil gaan het mens baie keer nie die al die finansies om alles te betaal nie. Mens sal n paar familie en vriende vra of hulle hom kan bystaan. 
 3. Stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir Hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. Seer sekerlik kan God vir ons sorg. As jy nie God se koningkryk nie eerste stel nie dan se jy dat God nie vir jou kan sorg nie.
 4. God sal vir ons alles gee wat ons nodig het. Nie noodwendig wat ons graag wil he nie. 

Gebed vir Vandag

Vader U ken my behoeftes. U het my gemaak met sekere talente. Help my om die koningkryk my eerste prioriteit te maak. Mens kan tog so vinnig bekommerd raak en dink waar gaan ek die geld kry om my rekeninge te betaal ? 

Help my om op U te fokus en net my beste te doen. Vader ek weet as ek tyd in die natuur deurbring maak dit my rustig, dis tog altyd lekker om te gaan kamp. 

Die diere in die natuur is tog so afhanklik van U om vir hulle kos te gee, en tog sorg U vir hulle. Laat hulle vir my ‘n voorbeeld wees van hoe U vir ons sorg. 

Hulle se mos om jou te bekommer is soos om in ‘n rystoel te sit en vorentoe en agtertoe te beweeg, daar is baie beweging maar niks gebeur nie. 

Ek bid dat ons ons planne voor U sal neerle in gebed en dan ook andere sal vra wat hulle van ons plan dink. Twee koppe is mos beter as een. 

As geestelike mense wat die Heilige Gees in hulle het vir ons raad gee, dan kan U mos deur hulle met ons praat. Help ons om nederig te wees en toelaat dat ander mense vir ons hulle insigte ook kan gee. 

Ek weet as ek aanhou bekommerd is, is ek maar net kleingelowig en ek behoort meet my Bybel te lees want dit is waar ek geloof kry (Rom 10:17) As ek kleingelowig bly dan tree ek op soos iemand wat God nie ken nie en Hom nie vertrou nie.

Ek bud dat my vertroue in U sal wees en nie in die situasie nie. God kan tog wonderwerke doen vir my ook. 

Dankie Here dat wk my vertroue in U kan plaas. Amen

Soek God – Waar kom Geluk vandaan ? – 1 van 8


Vers vir Vandag

“WELGELUKSALIG is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek;” – PSALMS‬ ‭119:1-2 Niv

Kern Woorde

 • Welgeluksalig
 • Opregtes van weg
 • Wet van die Here
 • Wandel
 • Getuinisse
 • Bewaar
 • Ganse 
 • Harte
 • Soek

Praktiese Toepassing

 1. Wel Geluk Salig – Baie mooi woord wat ‘n samestelling van drie woorde is. Wel beteken dit gaan goed met my, hetsy emosioneel, geestelik of fisies. Geluk beteken iemand wat ‘n voorbeeldige lewe lewe, iemand vir wie alles in die lewe reg loop. Emosioneel se ons ‘n persoon is gelukkig; kom ons se ten minste die dag wanneer hy trou. ‘Salig op die tong’, ons ken almal daai slagspreuk van die advertensie. Salig is ‘n geestelike toestand van vrede, vertroue en vreugde in die Here. So as ons die drie woorde saam sit is dit iemand wat ewigheidwaarde geluk beleef in sy verhouding met die Here.
 2. So om geluk te beleef; is nie die doel van die lewe nie maar die byproduk.
 3. As ek so geluk wil beleef moet ek God soek van ganse harte. Die Bybel vir almal se die wat met hulle hele hart naby Hom wil wees. Ek dink dit is soos ‘n meisie waarop jy verlief is en net die hele tyd saam met haar wil uithang.
 4. Om God te soek beteken, God hou baie van jou as jy presies doen wat Hy in die Bybel sê – Die Boodskap. Is dit ook nie so met ons base by die werk nie! Glo ons dat God die beste vir ons wil he? As jou antwoord ja is sal jy gehoorsaam wees.

Gebed vir Vandag

Vader ek dank U dat ek tot U kan nader deur U seun Jesus Christus. Dit vul my hart met blydskap dat U wil he ek moet geluk in my lewe ervaar. Ek weet as ek U wil doen sal ek gelukkig wees tot in ewigheid. Help my om U wil vir my lewe te verstaan. Ek weet as ek U soek met my hele hart beteken dit dat ek sal soek hoe om aan U gehoorsaam te wees. Die feit dat ek ‘n sterk persoonlikheid het en gewoonlik doen wat ek dink wat is reg is, sal vat dat ek glo wat U se is belangriker as wat ek dink of oortuig is van. In kort ek moet nederig wees teenoor U woord anders sal ek nooit U wil doen nie.

My gebed is dat ek vandag regtig welgeluksalig sal lewe. Ek is bly dat ek weet wat U wil is vir my lewe. My uitdaging is om elke dag te lewe volgens U wil. Ek kan dit net regkry as my mede christene ook daai oortuiging het. Dankie vir broers en susters het wat daagliks vir my omgee dat ek naby God is al is ek alleen en tans ver van hulle af. 

Ek bid dat ek elke dag U sal soek met my hele hart. Amen.

Overcome my Distress & Sorrow ?Verse for Today

Return to your rest, my soul, for the LORD has been good to you.” – ‭‭Psalm‬ ‭116:7‬ ‭NIV‬‬

Key Words

 • Return
 • Rest
 • My Soul
 • Lord
 • Good
 • To me


Reading for Today

Psalm 115 – 116

“Our God is in heaven; he does whatever pleases him. But their idols are silver and gold, made by human hands. They have mouths, but cannot speak, eyes, but cannot see. They have ears, but cannot hear, noses, but cannot smell. They have hands, but cannot feel, feet, but cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. All you Israelites, trust in the LORD — he is their help and shield.” – ‭‭Psalm‬ ‭115:3-9‬ ‭NIV‬‬

 • How do we fool ourselves so easily? Do we honestly believe that god we made with our hand will save us? What we are really saying we are a god because we made a god!!! What are some god’s in our lives today? Our feelings, our car, our houses, our friends, … Will they save you in the end? Will you spend eternity with them ?

“I love the LORD, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live. The cords of death entangled me, the anguish of the grave came over me; I was overcome by distress and sorrow.

 • What is your anchor in life when things get really tough? Alcohol, drugs, something to easy the pain and make you forget or ignore the situation. Or do you run to God?

Return to your rest, my soul, for the LORD has been good to you.

 • You see you will only find rest for your soul in God. Did the other “solutions” really work for you?

What shall I return to the LORD for all his goodness to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the LORD. I will fulfill my vows to the LORD in the presence of all his people.” – Psalm‬ ‭116:1-3, 7, 12-14‬ ‭NIV‬‬

 • How can we show our thankfulness to God? Or should I say how can I make my wife radiant? It is just my being the best version of me when I am with that person!!! That which is not Godly I deny myself off. It’s like me when I was at varsity, (on my way driving to write a test) and feeling like I want to be in an accident so I don’t have to write the test. If I make an accident will the test go away? No, I still have to face it anyway. Pray and trust God He knows what He is doing, in the end it is His Story.


Prayer for Today


God truly You are my refuge in times of trouble. Help me always to make You my anchor and not anything else. My peace lies in You and You being in control of life. I still have to do my part in being righteous. Help me to envision what is the best version of me through Your scriptures today and live my life to make it an reality. Discarding the dross and clinging to the good. Solomon said he testes folly and that also seems to be meaningless. You are the only one that give my life meaning!!!

Thanks You for standing by me through times of trouble. For really carrying me through it. Lord I praise Your name. I pray that I will share Your goodness with people today, to make You known. You are the rock they are looking for. You have places eternity in their hearts, I pray that I might help them to find You. Love you my Lord and Saviour, my rest for my soul. Amen

A compassionate heart


Today’s Verse

“He settles the childless woman in her home as a happy mother of children. Praise the LORD.” – Psalm‬ ‭113:9‬ ‭NIV‬‬

Key Words

 • Settles
 • Childless woman
 • Home
 • Happy mother
 • Children
 • Praise
 • Lord

Reading for TodayPsalm 113 – 114

“The LORD is exalted over all the nations, his glory above the heavens. Who is like the LORD our God, the One who sits enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth?

He settles the childless woman in her home as a happy mother of children. Praise the LORD.” – ‭‭Psalm‬ ‭113:4-6, 9‬ ‭NIV‬‬

“Tremble, earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, who turned the rock into a pool, the hard rock into springs of water.” – Psalm‬ ‭114:7-8‬ ‭NIV‬‬

Practical Application

Amazing that God feels what we feel. Being a father of a childless woman before I can see what emotions and longing God built into women to have a child of their own. God in the end after many adoption failures, AI’s and an invitro has blessed us with a wonderful daughter who is full of energy. She definately makes our lives so full and everybody if not most enjoy her. 

God can do miracles in your life as well. I am thinking of that scripture that says if we love Him He will give us the desires of our hearts.

Prayer for Today


Lord You truly are a compassionate God. You know us inside and out. We praise You for your love a foreknowledge in our lives. You have a plan with our lives teaching us different things. 

Help me to be humble in circumstances that You put me in and make just the best of them. To be able to enjoy my life with the wife that I love. To relax and build friendships that will last for eternity. 

God I am exited to draw close to you and looking forward to new beginnings with You. You have always taken care of me and my family. Help me always to finish strong and to do my best. Amen

The Fear of the Lord


Key Verse

“The fear of the LORD is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.” – Psalm‬ ‭111:10‬ ‭NIV‬‬

Key Words

 • Fear
 • Lord
 • Beginning
 • Wisdom
 • Follow
 • Precepts
 • Good
 • Understanding

Reading for Today

Psalm 111 – 112

“Praise the LORD. I will extol the LORD with all my heart in the council of the upright and in the assembly.
The fear of the LORD is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.” – ‭‭Psalm‬ ‭111:1, 10‬ ‭NIV‬‬

“Praise the LORD. Blessed are those who fear the LORD, who find great delight in his commands. Their children will be mighty in the land; the generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
They will have no fear of bad news; their hearts are steadfast, trusting in the LORD.” – ‭‭Psalm‬ ‭112:1-5, 7‬ ‭NIV‬‬

Application

If I fear God I am wise. How will I do that? I obey His precepts. I will also find great delight in His commands. How is my memorising scripture going ?

Prayer for Today

Heaven Father we come humbly before you this morning bringing You praise. Was so great to share the gospel with my friend last night. 

By the gospel we are saved if we hold to it 1 Cor 15:1-4 and that we can become part of it Rom 6:3-6. It is really the centre of You message Lord. Help me to share it freely!!! Gospel Link

Speaking the truth will always set me free although people might accuse me. I am excited God to do Your will and be filled with an inexpressable and glorious joy because of Yourlove, patience and faithfulness towards me.

I can always leap for joy because I know you have won already and it is just a matter of time before I am united with You in person. 

Thanks you God with providing us with transport and my family that helped us to sort it out. Truly God You work in ways that blow us away. 

I thank You for a new day to live to Your glory and may I be filled with Your Holy Spirit to proclaim freely your word. Amen and Amen

Jesus’ enemies a footstool for His feet


Verse for Today

“The LORD says to my lord: “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.”” – ‭‭Psalm‬ ‭110:1‬ ‭NIV‬‬

Key Words

 • The Lord
 • Says
 • My Lord
 • Sit
 • Right hand
 • Until
 • Enemies
 • Footstool 
 • Feet

Reading for Today

Psalm 109 – 110

“My God, whom I praise, do not remain silent, for people who are wicked and deceitful have opened their mouths against me; 

they have spoken against me with lying tongues. With words of hatred they surround me; they attack me without cause. 

In return for my friendship they accuse me, but I am a man of prayer. 

They repay me evil for good, and hatred for my friendship. 

Appoint someone evil to oppose my enemy; let an accuser stand at his right hand. When he is tried, let him be found guilty, and may his prayers condemn him. May his days be few; may another take his place of leadership. May his children be fatherless and his wife a widow.
May their sins always remain before the LORD, that he may blot out their name from the earth. For he never thought of doing a kindness, but hounded to death the poor and the needy and the brokenhearted. He loved to pronounce a curse— may it come back on him. He found no pleasure in blessing— may it be far from him.
May this be the LORD’s payment to my accusers, to those who speak evil of me. 

But you, Sovereign LORD, help me for your name’s sake; out of the goodness of your love, deliver me. For I am poor and needy, and my heart is wounded within me.
My knees give way from fasting; my body is thin and gaunt.
Help me, LORD my God; save me according to your unfailing love. Let them know that it is your hand, that you, LORD, have done it.

May my accusers be clothed with disgrace and wrapped in shame as in a cloak.

For he stands at the right hand of the needy, to save their lives from those who would condemn them.” – ‭‭Psalm‬ ‭109:1-9, 15-17, 20-22, 24, 26-27, 29, 31‬ ‭NIV‬‬

“The LORD says to my lord: “Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet.”

The LORD has sworn and will not change his mind: “You are a priest forever, in the order of Melchizedek.” The Lord is at your right hand; he will crush kings on the day of his wrath. He will judge the nations, heaping up the dead and crushing the rulers of the whole earth.” – Psalm‬ ‭110:1, 4-6‬ ‭NIV‬‬

Prayer fot Today

Lord of my Lord I praise you this morning. The apostle’s quoted Ps 109 when they replaced Judas with Matthias. This is a really scary psalm Lord. It is intense what You will do to Your enemies who false accuse You. 

They basically will wear their curses as a cloak, how intense is that and totally wicked (not good as we would say nowadays and have made sin good). 

God I know how it feels to be falsely accused and it makes you insecure at times. When you want to do a good job people will see it as meaningless and a poor effort to cover their shortcomings. 

God I do know that You uphold the cause of the righteous and fight their case. May it be to them what this Psalm prophesied. 

The awesome thing is that they will be Jesus’ my Lord footstool. Praise God, Father I am glad that they are in Your hands and I will not pay retribution. 

It really challenges me God that this guy was a guy of fasting and he saw himself as a man of prayer. Seems like he saw that as his weapons of choice, a truly spiritual man. 

The challenging thing is also that this guy was a friend to his accuser still.
I pray that I might help the helpless and be kind to the broken-hearted.

Give Thanks

Verse for Today

“Give thanks to the LORD, for he is good; his love endures forever.” – ‭‭Psalm‬ ‭107:1‬ ‭NIV


Key Words

 • Give
 • Thanks
 • Lord
 • Good
 • Love
 • Endures
 • Forever

Reading for Today

Psalm 107-108

Some wandered in desert wastelands, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away. Then they cried out to the LORD in their trouble, and he delivered them from their distress. He led them by a straight way to a city where they could settle. Let them give thanks to the LORD for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind, for he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Some sat in darkness, in utter darkness, prisoners suffering in iron chains, because they rebelled against God’s commands and despised the plans of the Most High. So he subjected them to bitter labor; they stumbled, and there was no one to help. Then they cried to the LORD in their trouble, and he saved them from their distress.
Let them give thanks to the LORD for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind,
Some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities.
Then they cried to the LORD in their trouble, and he saved them from their distress.
Let them give thanks to the LORD for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind.
Then they cried out to the LORD in their trouble, and he brought them out of their distress.
Let them exalt him in the assembly of the people and praise him in the council of the elders.
They sowed fields and planted vineyards that yielded a fruitful harvest; he blessed them, and their numbers greatly increased, and he did not let their herds diminish. Then their numbers decreased, and they were humbled by oppression, calamity and sorrow;
Let the one who is wise heed these things and ponder the loving deeds of the LORD.” – ‭‭Psalm‬ ‭107:1, 4-13, 15, 17, 19, 21, 28, 32, 37-39, 43‬ ‭NIV‬‬

“My heart, O God, is steadfast; I will sing and make music with all my soul. Awake, harp and lyre! I will awaken the dawn. I will praise you, LORD, among the nations; I will sing of you among the peoples. For great is your love, higher than the heavens; your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens; let your glory be over all the earth. Save us and help us with your right hand, that those you love may be delivered.

Give us aid against the enemy, for human help is worthless. With God we will gain the victory, and he will trample down our enemies.” – Psalm‬ ‭108:1-6, 12-13‬ ‭NIV‬‬

Prayer for Today


Morning awesome Father. I am truly humbled when I read your Word and liok up to the stars. Waking up in the morning I can hear the birds sing in the bushveld. It is so great to have companionship with people in the gospel who really is our spiritual family. 
Thank you Father for calling me to be a disciple through your Word. When I head to be a christian I had to be a disciple (Mat 28:16-20) I was sad that no one told that to me before 26 years ago. Father it seems like a lifetime and is. Help me to grow in my faith and character so that I might be blameless in your sight. That I may live a life worthy of the gospel by which I am saved. 
My friend and I had such a great time last night reaching out to people for our Bible discussion. It was his first time doing evangelism. I can still remember the library at Tukkies where I invited my first person to our Bible discussion. It was truly fearful and challenging, but you helped me become a real disciple.
I do pray for those who do not yet know you Father. I pray that we might have the courage to share our faith with them and persevere to help them become your disciples. The scripture does say in Mat 28 to make them your disciples, baptize the disciples and teach the disciples to obey. 
Help to be obedient to that scripture every day and that we will have faith. We know that faith comes from hearing the message (Rom 10:17)  help us to have great bible study and pray using the Lord’s prayer as a framework.

Yoh love You Lord. Amen and Amen

Always do what is right


Key Verse

“Blessed are those who act justly, who always do what is right.” – Psalm‬ ‭106:3‬ ‭NIV‬‬


Key Words

 • Blessed 
 • Act justly
 • Always
 • Do what is right 

Reading for Today


Psalm 105-106

“Give praise to the LORD, proclaim his name; make known among the nations what he has done. Sing to him, sing praise to him; tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name; let the hearts of those who seek the LORD rejoice.

He remembers his covenant forever, the promise he made, for a thousand generations,
When they were but few in number, few indeed, and strangers in it,
“Do not touch my anointed ones; do my prophets no harm.”
till what he foretold came to pass, till the word of the LORD proved him true.
The LORD made his people very fruitful; he made them too numerous for their foes, whose hearts he turned to hate his people, to conspire against his servants.
He spread out a cloud as a covering, and a fire to give light at night. They asked, and he brought them quail; he fed them well with the bread of heaven. He opened the rock, and water gushed out; it flowed like a river in the desert. For he remembered his holy promise given to his servant Abraham. He brought out his people with rejoicing, his chosen ones with shouts of joy; he gave them the lands of the nations, and they fell heir to what others had toiled for— that they might keep his precepts and observe his laws. Praise the LORD.” – Psalm‬ ‭105:1-3, 8, 12, 15, 19, 24-25, 39-45‬ ‭NIV‬‬

“Praise the LORD. Give thanks to the LORD, for he is good; his love endures forever.

But they soon forgot what he had done and did not wait for his plan to unfold. In the desert they gave in to their craving; in the wilderness they put God to the test. So he gave them what they asked for, but sent a wasting disease among them.
They exchanged their glorious God for an image of a bull, which eats grass. They forgot the God who saved them, who had done great things in Egypt,
So he said he would destroy them— had not Moses, his chosen one, stood in the breach before him to keep his wrath from destroying them. Then they despised the pleasant land; they did not believe his promise. They grumbled in their tents and did not obey the LORD.
They yoked themselves to the Baal of Peor and ate sacrifices offered to lifeless gods;
But Phinehas stood up and intervened, and the plague was checked.
By the waters of Meribah they angered the LORD, and trouble came to Moses because of them; for they rebelled against the Spirit of God, and rash words came from Moses’ lips. They did not destroy the peoples as the LORD had commanded them, but they mingled with the nations and adopted their customs. They worshiped their idols, which became a snare to them. They sacrificed their sons and their daughters to false gods.
They defiled themselves by what they did; by their deeds they prostituted themselves.
He gave them into the hands of the nations, and their foes ruled over them. Their enemies oppressed them and subjected them to their power. Many times he delivered them, but they were bent on rebellion and they wasted away in their sin. Yet he took note of their distress when he heard their cry; for their sake he remembered his covenant and out of his great love he relented. He caused all who held them captive to show them mercy.” – Psalm‬ ‭106:1, 13-15, 20-21, 23-25, 28, 30, 32-37, 39, 41-46‬ ‭NIV‬‬

Pray for Today

Morning Father. It is good to praise You early in the morning. It is also good to remember how good you are to Your people. You truly care for us, feed us, clothe us and listen to us. Father You will always love us, even disciple us to get back to You when we have gone astray. May our hearts be drawn towards You and not towards sin. We exchange You for images and possessions. 

Help me to stand in the breach for our South Africans. So many of us are godless or just religious which is just idol worship, we do not worship the real God but has made up a god that fulfills our needs, wants and that suit us. I pray that we might be the ones who always do what is right. I am reading a book about thinking, may our thoughts please you and brings us closer to live in Your Glory which You planned for us. Amen

The Future Generations 

Verse for Today

“Let this be written for a future generation, that a people not yet created may praise the LORD:”
‭‭Psalm‬ ‭102:18‬ ‭NIV‬‬

Key Words

 • Written 
 • Future Generations 
 • People
 • Not yet creaated
 • Praise
 • Lord

Reading for Today

Psalm 101-104

“I will sing of your love and justice; to you, LORD, I will sing praise. I will be careful to lead a blameless life— when will you come to me? I will conduct the affairs of my house with a blameless heart.

My eyes will be on the faithful in the land, that they may dwell with me; the one whose walk is blameless will minister to me.” – Psalm‬ ‭101:1-2, 6‬ ‭NIV‬‬

“Hear my prayer, LORD; let my cry for help come to you. Do not hide your face from me when I am in distress. Turn your ear to me; when I call, answer me quickly.
Let this be written for a future generation, that a people not yet created may praise the LORD: “The LORD looked down from his sanctuary on high, from heaven he viewed the earth, to hear the groans of the prisoners and release those condemned to death.” So the name of the LORD will be declared in Zion and his praise in Jerusalem when the peoples and the kingdoms assemble to worship the LORD.
But you remain the same, and your years will never end.” – Psalm‬ ‭102:1-2, 18-22, 27‬ ‭NIV‬‬

“Praise the LORD, my soul; all my inmost being, praise his holy name. Praise the LORD, my soul, and forget not all his benefits— who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle’s.
The LORD is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever; he does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him; as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him; for he knows how we are formed, he remembers that we are dust. The life of mortals is like grass, they flourish like a flower of the field; the wind blows over it and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting the LORD’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts. The LORD has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Praise the LORD, you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey his word. Praise the LORD, all his heavenly hosts, you his servants who do his will. Praise the LORD, all his works everywhere in his dominion. Praise the LORD, my soul.” – Psalm‬ ‭103:1-5, 8-22‬ ‭NIV

“Praise the LORD, my soul. LORD my God, you are very great; you are clothed with splendor and majesty.
and lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariot and rides on the wings of the wind. He makes winds his messengers, flames of fire his servants. He set the earth on its foundations; it can never be moved.
You set a boundary they cannot cross; never again will they cover the earth.
The lions roar for their prey and seek their food from God.
All creatures look to you to give them their food at the proper time. When you give it to them, they gather it up; when you open your hand, they are satisfied with good things.
When you send your Spirit, they are created, and you renew the face of the ground.
I will sing to the LORD all my life; I will sing praise to my God as long as I live. May my meditation be pleasing to him, as I rejoice in the LORD.” – Psalm‬ ‭104:1, 3-5, 9, 21, 27-28, 30, 33-34‬ ‭NIV‬‬

Prayer for Today

Lord You are truly everlasting!!! Amazing that the beasts of the field cry out for You to satisfy their hunger. So much more should we. You are the one who takes care of us, not the economy and  not the political party. (although that might be true for some) God my focus should be on You and to do Your will. I pray for the men that I spend some time with yesterday. I pray for their souls. May they thirst for You like the do for fun, beer, laughter, companionship and steaks. I am not worthy to be called Your son, but still You sent Your Son to die for me on the cross. As I need daily sustenance to stay alive physically, how much more do I need spiritual sustenance daily !!! Amen