Do you worry ?

Advertisements

Die Woorde van God – Is Tradisies goed ? Deel 5 van 9

Verse vir Vandag

“Kort daarna het ’n groepie Fariseërs en skrifkenners uit Jerusalem hulle opwagting gemaak. Hulle vra toe vir Jesus: “Waarom steur jou dissipels hulle nie aan die godsdienstige tradisies van ons voorvaders nie? Hulle was nie hulle hande voor ete nie.” Jesus het dadelik gereageer: “En hoekom doen julle nie wat God van julle vra nie? Julle leef ver van Hom af met julle godsdienstige tradisies en al! “Kom Ek gee julle ’n voorbeeld,” het Hy bygevoeg. “Julle weet mos dat God in die Bybel sê: ‘Jy moet jou pa en ma respekteer.’ Hy sê ook: ‘Iemand wat lelike dinge oor sy pa of ma sê, moet doodgemaak word.’ Maar julle wikkel julle maklik uit hierdie voorskrif uit deur te sê: ek het al my geld aan die tempel bemaak. Net ek mag nou daarvan gebruik; niemand anders nie. Daarom kan ek nie langer vir my pa en ma sorg nie. “Weet julle, as julle julle so gou van julle verpligting teenoor julle ouers losmaak, het julle geen respek vir hulle nie. Dan stel julle julle eie godsdienstige tradisies bo God se Woord. Daardeur beroof julle God se Woord van sy krag. Julle is ’n klomp skynheiliges. Jesaja was reg toe hy oor julle geskryf het: ‘Hierdie mense sê al die regte dinge vir God, maar hulle dien Hom nie met hulle hart nie. Hulle gebruik mooi godsdienstige woorde terwyl hulle skewe leerstellings kwytraak.’”” – Matteus‬ ‭15:1-9‬ ‭DB‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Dien jy eerder tradisies as God deur sy woord?
 2. Ek dien God verniet as daai tradisies wat ek volg nie in die Bybel is nie.

Gebed vir Vandag

Goeie more Vader. Dankie vir ‘n nuwe sonskyn dag. Help my om U woord te volg en nie tradisies nie.

Here om deur moeder Maria te bid tot U kan klink of dit so ‘n skadelose gebed mag wees, maar dit is nie wat U in die woord se dat ons moet deur Jesus bid nie. Of Here om ons kinders te doop om deel te word van die gemeente mag klink na ‘n baie edelmoedige daad, maar volg ons U woord wat se ek moet ‘n dissipel doop wat bekeer het van sy sonde en glo dat Hy saam met Jesus opgewek is tot die ewige nuwe lewe? (Mat 28:18-20, Hand 2:38 & Rom 6:1-6)

Mag ek U woord bestudeer en uitvind wat U se oor die sake. Mag ek toelaat dat sentimentaliteit nie belangriker sal wees as U woorde nie. Here ek wil nie uitvind op die oordeelsdag dat ek U verniet gedien het nie deur om aan tradisies vas te hou eerder as U woord soos hierdie skrifgeleerdes nie.

Mag my hart naby U wees en ek U nie met leë woorde dien nie.

Amen

Besluite

 • Bestudeer God se woord om uit te vind oor God se reddingplan vir jou en dit is soos jy geleer is.
 • Vind uit oor tradisies wat in stryd met God se woord is.

Die Woorde van God – Die ware Christene – Deel 4 van 9

Verse vir Vandag

“En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” – ‭‭JOHANNES‬ ‭8:31-32‬ ‭AFR53‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Godsdienstige mense kan verkeerd wees. Dis vir my vestonmend dat hierdie jode in Jesus geglo het, net soos ons baie mense het wat in Jesus glo deesdae. Maar geloof opsigself was nie genoeg vir Jesus nie. Hulle was wel Sy dissipels (volgelinge) gewees maar nie Sy ware dissipels nie. Dis bring die vraag na vore wat dan maak my ‘n ware dissipel? 
 2. Intellektuele geloof asook gevoelens is nie genoeg nie vir Jesus nie. Hulle se ons oordeel ander mense op hulle dade, maar as dit by onsself kom dan oordeel ons onsself op ons intensies. Watter ene dink jy gaan God ons op oordeel?
 3. Elkeen wat Jesus se ware dissipel wil wees moet bly vashou; asook Sy leringe volg. Weet jy way God se wil is vir jou lewe? Volg jy dit daaglik? Hoe maak jy seker jy maak geld by die werk? Jy hou tog boek dan nie. Ek dink ‘n inskrywing in ‘n joernaal aan die einde van die dag kan jou help om jou lewe in oënskou te neem en besluite te maak oor more.
 4. Opregtheid is nie noodwendig gelyk aan die waarheid nie. Ek kan opreg verkeerd wees. Ek het dit al ervaar as ek eksamen skryf. 

Gebed vir Vandag

Here dit is ongelooflik dat mens kan vlieg van een na ‘n ander plek in net oor ‘n uur. Ek sien uit om my pa dalk vir die laaste keer te sien. Die lewe is so vreil wn kortstondig. Bid dat ek my pa kan inspireer om naby U te wees en ‘n naby verhouding met U te he. 

Vader ek verstaan wat die Bybel bedoel as Hy se dat ek myself moet verloën om U te volg. Liefde is aksie; en dit vat werk elke dag. Ek bid dat ek deur my passie en liefde gedryf word elke dag en as dit nie so is nie; is dit tog maar om gehoorsaam te bly. Here ek is nietemin nie elke dag lus om werk toe te gaan nie, maar dit is die regte ding om te doen. 

Here ons wil altyd eers iets uitkyk om te sien of ons dit werklik wil doen. Maar as ek na die skrif kyk gaan ek net weet of dit die waarheid is as ek dit eers gaan doen; en dan alleenlik soos U woord se, sal ek die waarheid weet en dit sal my vrymaak op die laaste dag. Help my om nie bang te wees om voute te maak nie en dit my sal terughou om goeie dade te doen nie. 

Ek bid dat ek ‘n goeie laaste paar dae saam met my pa sal he.

Amen.
Besluite

 1. Wil ek ‘n ware dissipel wees?
 2. Gaan my geloof oorgaan in dade? Jak 2:14-20 Anders is my geloof dood. 
 3. Wil ek werklik die waarheid ken? Of myself ‘n rat voor die oë draai / myself bedrieg.
 4. Hoe gaan my lewe anders wees agv wat ek vandag geleer het?

Die Woorde van God – Interpretasie daarvan – Deel 3 van 9


Verse van Vandag

“terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.” – II PETRUS‬ ‭1:20-21‬ ‭AFR53‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Jy kan nie die Bybel volgens jou eie interpretasie uitlé nie. Dit wil se jou eie storie opmaak nie. 
 2. Die Heilige Gees van God het manne geinspireer om Sy woorde te skryf van die boeke van die Bybel. Ons se ons spreek waar die Bybel nie voorskriftelik is nie, gelei deur die Heilige Gees. Ons is stil waar die Bybel voorskriftelik is.

Gebed vir Vandag

Here dankie dat U ons lei op ons pad in die lewe. U het ons geskep vir vryheid; gebonde aan U leerstellings. Dankie dat U, U woorde by ons gelos het en seker gemaak het dat dit vir ewig vir ons bewaar word. Here ek het weer ‘n film vanoggend gekyk oor die dooie see se geskrifte wat wonder bo wonder beware gebly het. 

Help my om my lewe by die Bybel aan te pas en nie andersom nie. Help my om te sien dat U woorde die belangrikste is in my lewe; nie my ouers s’n nie, nie my vrou s’n nie en nie my baas s’n nie. Amen

Die Woorde van God – Beoordeel die hart – Deel 2 van 9Verse vir Vandag

“Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.” – ‭‭HEBREËRS‬ ‭4:12-13‬ ‭AFR53‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Die Bybel is relevant vandag vir ons daaglikse lewe. Dit is lewend en kragtig. Is die Bybel vir jou lewend en kragtig in jou lewe? Indien nie vra ‘n vriend wat geestelik is om jou te help. 
 2. Die woord sal jou sny. As ons eerlik met onsself is, is dit baie keer ontnugterend. 
 3. Ons moet leer dat dit goed is om gesny te word deur God se woorde; want dit sny al die sonde (kanker) uit ons lewens uit. Wanneer laas het jy gepraat oor wat regtig in jou lewe aangaan?

Gebed vir Vandag

Goeie more Here. Dankie vir ‘n nuwe dag. Die bosveld is waarlik bekorend met sy sons opkoms en ondergang wat so rooi op die horison verskyn, ek gaan dit mis in die stad. Dit bring U almag tevoorskyn elke oggend. Asook die voels se geknetter in die oggend wat jou wakker maak is beter as enige wekker. 

Here ek bid vanoggend dat U woorde lewend en kragtig sal wees in my lewe. Dat ek dit nie net sal lees omdat dit ‘n goeie ding is om te doen nie, maar dat my lewe vir die goeie daarvolgens kan verander. 

Ek dink Here die rede hoekom Bybels soveel stof vergaar in huise is omdat dit ons bedoelens en gedagtes van ons hart blootstel aan ons, U weet dit alreeds. Ek bid dat my bedoelings en gedagte eerbaar sal wees voor U. Een ou het gese dit is soo goed as wat jy ‘n TV skerm agter jou kop het, en almal kan sien wat jy dink en voel. Sal ek gevly voel of vernederd Here? 

Here as die woord ons bedoelens en gedagtes van ons hart beoordeel sal U ook eendag op die oordeelsdag ons beoordeel daarvolgens. 

So ek sal eerder nou beoordeel word deur U woord en verander as wat ek eendag skuldig staan voor U.

Here ek bid dat ek die woord sal aangryp asof dit my laaste uitweg is in die lewe en toelaat dat dit my sny sodat ek geestelik gesond kan word. 

Amen