Die Woorde van God – ‘n Edelmoedige Karakter – Deel 7 van 9

Verse vir Vandag

“Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ’n groot aantal, vroue en manne.” – HANDELINGE‬ ‭17:10-12‬ ‭

Praktiese Toepassing

 1. Wat het hierdie ouens in Berea meer edelmoediger gemaak as die in Tessalonika ?
 • Hulle was welwillend / gretig om na die woord te luister. Is ek elke dag gretig om na God se woorde te luister?
 • Lees ek my Bybel aandagtig elke dag?
 • Ondersoek ek die skrif? Bestudeer ek die Woord van God. Kan ek moeilike vrae oor die skrif beantwoord. Is dit my passie?
 • Glo ek wat ek lees? As ek glo sal ek dit toepas in my lewe. Wat is ek besig om toe te pas?
 • Op ‘n skaal van 1 tot 10 hoe eldelmoedig is ek voor God?

Gebed vir Vandag

Here U is al van ewigheid al daar. Dis ongelooflik dat U gesien het dat hierdie ouens edelmoedig was, persone van goeie karakter wat sterk inbors het. Vader ek dink hulle het regtig U woorde ter harte geneem. Hulle was ernstig oor hulle verhouding met U en die waarheid.

Help my om elke dag daai edelmoedige karakter te he. Dit vat dissipline en ‘n passie om dit te volhou. Ek bid dat ek sal smag daarna om naby U te wees.

As ek nie my Bybel lees Here dan word ek swak geestelik en kan nie die aanslag van die duiwel oorkom nie. Ek bid dat ek goeie geestelike vriende sal he wat my altyd inspireer om naby U te bly.

Vader dis fantasties om ongelooflike Bybelstudie te he maar hoe verander my karakter agv dit? Ek bid dat ek tot my geloof vriendelikheid, verdraagsaamheid, geduld, vrede, veronmoediging, nederigheid en liefde sal voeg elke dag. Om myself te vra hoe kan ek geloof in die dag toon om op U te vertrou.

Dankie dat U elke dag daar is om my te onderskraag en krag te gee. Dankie Here vir die nuwe dag. Ek is lief vir U.

Amen

Besluite vir Vandag

 • Ek gaan elke dag my Bybel lees.
 • Ek gaan oggend ete vas as ek my Bybelstudie in die oggend mis.
 • Ek gaan ‘n plan van aksie he hoe ek my Bybel gaan lees. Ek kan begin om Johannes te lees en twee praktiese toepassings neer te skryf elke dag. Of ek kan ‘n eenjaar Bybel gaan koop en dit elke dag lees.
 • Ek gaan ander interessante onderwerpe uitstudeer soos dissipelskap, doop, heiligheid, God se koningkryk, gawes van die Heilige Gees, ens.
Advertisements

Die Woorde van God – Jou lewe en jou leer – Deel 6 van 9

Verse vir Vandag

“Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as dié wat na jou luister.” – ‭‭1 TIMOTEUS‬ ‭4:16‬ ‭AFR83‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Jou lewe en jou leer is onskeidbaar
 2. Wat is meer belangrik, jou lewe of jou leer? Nie een nie. ‘n Vliegtuig het tog twee vlerke en kan nie vlieg nie met net een vlerk nie.
 3. Hoekom is dit so belangrik om mense te leer, te onderrig en te lewe volgens die regte leringe? Om jouself te red en die wat na jou luister.

Gebed vir Vandag

Goeie more Here. Wat ‘n lieflike dag daarbuite. Here ons was gisteraand in Centurion op ‘n “date” met my vrou wat nie heeltemal verloop het soos ek verwag het nie. Here die meer stink, daar was omtrent geen mense daar, daar was iemand wat ons die hele tyd agtervolg het en hulle was besig om te bou. Here ek onthou nog hoe glansryk die stad was en hoe ons daarvan gehou het om daar te gaan kuier. Here dit kan wees soos ons “glory days” wat ons altyd na verwys maar ons het nie die onderhoud op ons lewens gedoen sodat ons stad ‘n glansryke stad bly nie. Dit vat harde werk en konstante aandag om ons lewens die beste te maak wat dit kan wees.

Here ek dink dit is dieselfde as ons lewe en leer, ons moet gereeld onself vergewus van waarin ons glo en elke dag ons lewe aanspreek om vir U te lewe. Die een ou het gese; as ek my lewe wil verander moet ek iets verander aan my daaglikse roetine. Ons daaglikse lewe Here moet tog gebasseer wees op U leringe. So as ons tekort skiet in ons lewe dan  moet ons weer ons leringe in U woord nagaan om te kyk of ons in lyn is met U wil. Dankie Here dat U, U woord gegee het om ons te lei en te onderskraag. 

Amen.
Besluite vir Vandag

 • Maak seker dat wat ek glo gebasseer is op die Bybel. Hoe gaan ek dit weet? Gaan my kerk se geloofsoortuiging na en sien itv wat die woord leer of dit is soos die Bybel se. Onthou in Jesus se dae was daar baie Fariseers en Skrifgeleerdes (dominees) wat nie reg was met God nie. 
 • Lees jy die Bybel elke dag? As jou ewigheid daarvan afhang sal ek se dit moet top prioriteit in jou lewe neem, dit is as jou ewigheid belangrik vir jou is!!!
 • Ondersoek verskillende mense se opinies, maar toets alle dinge aan die Bybel. Salomo het gese; beproef alle dinge en behou die goeie.
 • Hoe gaan jy die regte lewenswyse kweek? Vra ‘n geestelike vriend. Gaan kyk na Jesus se lewe en behou die die dinge wat vir hom belangrik was. 
 • Ek moet aan albei werk, dit is my lewe en my leer elke dag.

Die Woorde van God – Is Tradisies goed ? Deel 5 van 9

Verse vir Vandag

“Kort daarna het ’n groepie Fariseërs en skrifkenners uit Jerusalem hulle opwagting gemaak. Hulle vra toe vir Jesus: “Waarom steur jou dissipels hulle nie aan die godsdienstige tradisies van ons voorvaders nie? Hulle was nie hulle hande voor ete nie.” Jesus het dadelik gereageer: “En hoekom doen julle nie wat God van julle vra nie? Julle leef ver van Hom af met julle godsdienstige tradisies en al! “Kom Ek gee julle ’n voorbeeld,” het Hy bygevoeg. “Julle weet mos dat God in die Bybel sê: ‘Jy moet jou pa en ma respekteer.’ Hy sê ook: ‘Iemand wat lelike dinge oor sy pa of ma sê, moet doodgemaak word.’ Maar julle wikkel julle maklik uit hierdie voorskrif uit deur te sê: ek het al my geld aan die tempel bemaak. Net ek mag nou daarvan gebruik; niemand anders nie. Daarom kan ek nie langer vir my pa en ma sorg nie. “Weet julle, as julle julle so gou van julle verpligting teenoor julle ouers losmaak, het julle geen respek vir hulle nie. Dan stel julle julle eie godsdienstige tradisies bo God se Woord. Daardeur beroof julle God se Woord van sy krag. Julle is ’n klomp skynheiliges. Jesaja was reg toe hy oor julle geskryf het: ‘Hierdie mense sê al die regte dinge vir God, maar hulle dien Hom nie met hulle hart nie. Hulle gebruik mooi godsdienstige woorde terwyl hulle skewe leerstellings kwytraak.’”” – Matteus‬ ‭15:1-9‬ ‭DB‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Dien jy eerder tradisies as God deur sy woord?
 2. Ek dien God verniet as daai tradisies wat ek volg nie in die Bybel is nie.

Gebed vir Vandag

Goeie more Vader. Dankie vir ‘n nuwe sonskyn dag. Help my om U woord te volg en nie tradisies nie.

Here om deur moeder Maria te bid tot U kan klink of dit so ‘n skadelose gebed mag wees, maar dit is nie wat U in die woord se dat ons moet deur Jesus bid nie. Of Here om ons kinders te doop om deel te word van die gemeente mag klink na ‘n baie edelmoedige daad, maar volg ons U woord wat se ek moet ‘n dissipel doop wat bekeer het van sy sonde en glo dat Hy saam met Jesus opgewek is tot die ewige nuwe lewe? (Mat 28:18-20, Hand 2:38 & Rom 6:1-6)

Mag ek U woord bestudeer en uitvind wat U se oor die sake. Mag ek toelaat dat sentimentaliteit nie belangriker sal wees as U woorde nie. Here ek wil nie uitvind op die oordeelsdag dat ek U verniet gedien het nie deur om aan tradisies vas te hou eerder as U woord soos hierdie skrifgeleerdes nie.

Mag my hart naby U wees en ek U nie met leë woorde dien nie.

Amen

Besluite

 • Bestudeer God se woord om uit te vind oor God se reddingplan vir jou en dit is soos jy geleer is.
 • Vind uit oor tradisies wat in stryd met God se woord is.

Die Woorde van God – Die ware Christene – Deel 4 van 9

Verse vir Vandag

“En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” – ‭‭JOHANNES‬ ‭8:31-32‬ ‭AFR53‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Godsdienstige mense kan verkeerd wees. Dis vir my vestonmend dat hierdie jode in Jesus geglo het, net soos ons baie mense het wat in Jesus glo deesdae. Maar geloof opsigself was nie genoeg vir Jesus nie. Hulle was wel Sy dissipels (volgelinge) gewees maar nie Sy ware dissipels nie. Dis bring die vraag na vore wat dan maak my ‘n ware dissipel? 
 2. Intellektuele geloof asook gevoelens is nie genoeg nie vir Jesus nie. Hulle se ons oordeel ander mense op hulle dade, maar as dit by onsself kom dan oordeel ons onsself op ons intensies. Watter ene dink jy gaan God ons op oordeel?
 3. Elkeen wat Jesus se ware dissipel wil wees moet bly vashou; asook Sy leringe volg. Weet jy way God se wil is vir jou lewe? Volg jy dit daaglik? Hoe maak jy seker jy maak geld by die werk? Jy hou tog boek dan nie. Ek dink ‘n inskrywing in ‘n joernaal aan die einde van die dag kan jou help om jou lewe in oënskou te neem en besluite te maak oor more.
 4. Opregtheid is nie noodwendig gelyk aan die waarheid nie. Ek kan opreg verkeerd wees. Ek het dit al ervaar as ek eksamen skryf. 

Gebed vir Vandag

Here dit is ongelooflik dat mens kan vlieg van een na ‘n ander plek in net oor ‘n uur. Ek sien uit om my pa dalk vir die laaste keer te sien. Die lewe is so vreil wn kortstondig. Bid dat ek my pa kan inspireer om naby U te wees en ‘n naby verhouding met U te he. 

Vader ek verstaan wat die Bybel bedoel as Hy se dat ek myself moet verloën om U te volg. Liefde is aksie; en dit vat werk elke dag. Ek bid dat ek deur my passie en liefde gedryf word elke dag en as dit nie so is nie; is dit tog maar om gehoorsaam te bly. Here ek is nietemin nie elke dag lus om werk toe te gaan nie, maar dit is die regte ding om te doen. 

Here ons wil altyd eers iets uitkyk om te sien of ons dit werklik wil doen. Maar as ek na die skrif kyk gaan ek net weet of dit die waarheid is as ek dit eers gaan doen; en dan alleenlik soos U woord se, sal ek die waarheid weet en dit sal my vrymaak op die laaste dag. Help my om nie bang te wees om voute te maak nie en dit my sal terughou om goeie dade te doen nie. 

Ek bid dat ek ‘n goeie laaste paar dae saam met my pa sal he.

Amen.
Besluite

 1. Wil ek ‘n ware dissipel wees?
 2. Gaan my geloof oorgaan in dade? Jak 2:14-20 Anders is my geloof dood. 
 3. Wil ek werklik die waarheid ken? Of myself ‘n rat voor die oë draai / myself bedrieg.
 4. Hoe gaan my lewe anders wees agv wat ek vandag geleer het?