Die Koningkryk

“Hy sal uitgelewer word aan die heidene; Hy sal bespot en beledig word; hulle sal op Hom spoeg, Hom gesel en Hom daarna doodmaak. En op die derde dag sal Hy uit die dood opstaan.”” – LUKAS‬ ‭18:32-33‬ ‭

Self Jesus het die goeie nuus verkondig.

As ons volgelinge van Jesus is mag ons dieselfde behandeling deur die wereld verwag. Ek dink dit is Petrus wat gese het ons moet nie ver baas wees as ons ly ter wille van Christus nie.

Jesus het sy eindoel in die oog gehou. Hy het aan ons gedink toe hy gely het. Jesus het ‘n doelwit groter gehad as homself, Hy het gedink aan die mensdom wat moes gered word. Net ook so moet ons, ons identiteit vind in Jesus.

Ek het onlangs ‘n begrafnis bygewoon van ‘n vriend wat selfmoord gepleeg het. Sy werk was sy alles. Sy sekuriteit, sy mense verhoudings, sy vervulling,… Toe hy nie meer werk kon kry nie het hy waardeloos gevoel asook dat almal teen hom was. Wat hartseer was, was dat hy gevoel het geen van sy vriende in sy “kerk” hom regtig wou help nie. Al het hy sy bybel gelees het hy nog steeds ver van God gevoel. Al het mens met hom oor God gepraat en hom aangespoor om sy hoop in God te sit het hy nie daarop gereageer nie.

Wat leer ons hieruit?

As jy nie jou identiteit in Jesus vind nie gaan jy dit in die wereld probeer vind en dit is net teleurstellend.

Soek God met jou hele hart en jy sal hom vind. Ps119:1-2

Amen

Waak jy en bid jy? Of slaap jy?

“Hy het gesê: “Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.” Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus: “Simon, slaap jy? Kon jy nie eens een uur lank wakker bly nie?” – MARKUS‬ ‭14:36-37‬ ‭AFR83‬‬

Jesus is ‘n sprekende voorbeeld van nederigheid. Wat as jy weet jy gaan gevange geneem word, gemartel (soos ons boere op die plase ervaar) en doodgemaak word en dit is God se wil dat dit gebeur met jou. Hoe sal jy reageer? Sal jy in opstand kom, jouself beleer?

Of sal jy jouself verootmoedig voor die Here? Ek dink dink nie altyd ons besef wat Jesus vir ons deurgemaak het nie agv om ons sondes te vergewe. Ek dink as ons meer besef sal ons meer dankbare lewens lei in gehoorsaamheid aan God.

Hoe wys jy jou dankbaarheid aan God vandag?

Lewe jy as ‘n dissipel? (Mat 28:18-20)

Het jy mense lief? (1 Cor 13:1-8,Joh 13:34-35)

Is jy gehoorsaam aan God se reddingsplan vir jou?(Hand 2:36-38)

Het jy mense soo lief dat jy jou lewe neerle vir hulle soos Jesus?(Joh 3:16)

As ons kyk in hierdie vers van vandag dan begin dit by by gebed. Hoe is jou gebedslewe? Het jy eelte op jou knië van bid? As ons verhouding met die Here die belangrikste verhouding is wat tot in ewigheid strek (ons gaan nie getroud wees in die hemel nie), hoe gaan dit met daai verhouding?

Ek weet nie of jy al van brother Lawrence gehoor het nie? Hy het die volgende gese oor gebed:

“There is not in the world a kind of life more sweet and delightful, than that of a continual conversation with God; those only can comprehend it who practice and experience it.”

Hy het ‘n gewoonte gehad om kort gebede te bid oor die dinge waarmee hy hom besig gehou het deur die dag om daai volgehoue gesprek met God aan die gang te hou.

“Ek prys U God vir die wonderlike dag!”

“Help my om aan U gehoorsaam te wees”

Dink maar terug aan toe jy verlief geword het op jou vrou. Jy kon nie genoeg met haar gesels en by haar gaan kuier nie. Hoekom moet dit dan anders wees met God.

Stwl vir jou alarms op jou foon wat jou help onthou of ek gebruik hierdie meditasie “chimes” om my te herhinner.

Die vraag bly nog altyd staan: “Is jy verlief op God?” of op jou god?

Ek bid dat jou wandeling met God jou vandag nader aan Hom sal bring!!!

Liefde en groete

Franna, Maris en Ammie

Juig en wees bly oor die nuwe dag van die Here !!!

“Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.”

‭‭PSALMS‬ ‭118:24‬ ‭AFR83‬‬

Wat laat jou dankbaar voel?

 • Baie geld
 • Mooi kar
 • Groot huis
 • Vakansies oorsee

Ek het eenkeer ‘n TED talk gekyk van ‘n monnik. Sy benadering in die lewe was dat tyd ‘n geleentheid is om te gebruik.

Ons moet dankbaar wees vir die geleenthede wat God ons gee.

Vergeet wat gister gebeur het, ons kan nie in die tru spieltjie ons lewens lei nie. Moet nie oor more bekommerd wees nie want jy kan niks daaraan doen nie, dit is praktiese atiesme.

Maak vandag die beste dag wat jy ooit geleef het.

Praktiese wenke:

 1. Vat vir jou vrou kos innie bed.
 2. Bel jou ma en pa en se jy is baie lief vir hulle.
 3. Stuur ‘n grappie vir jou broer of suster.
 4. Doen jou beste by die werk vandag.
 5. Vat ‘n middagete uit om te gaan bid en dankie vir God te se vir jou seeninge.
 6. Vat jou dogtertjie na nie “paartie” (parkie) toe dat sy kan speel.
 7. Gaan draf ‘n bietjie na werk.

Dien iets wat lekker is vir jou en die geliefdes om jou.

Hoop jy het die beste dag ooit in jou lewe.

Groetnis

Francois, Maris en Ammie

Wat is van belang in jou lewe?

Geloof, liefde en gehoorsaamheid !!!

En dit is nie van onsself nie. Deur die die kragtige werking van God se Heilige Gees wat ons by ons doop ontvang (Hand 2:38) het waar ons saam met Christus opgestaan het om die nuwe ewige lewe te kan begin lei (Rom 6:1-6).

Het jou geloof ‘n kragtige uitwerking deur God se liefde wat in jou werk deur jou wat bid? (Jak 5:16)

Liefde wat nie in dade oorgaan nie is somer meer dood. (Jak 2:14) Daarom is liefde die vervulling van die wet. (Rom 13:10)

Mag God se rykste seen op jou wees vandag.

Groete

Francois

Hoe jy ‘n kind van God word?

Goeie more

Die vers is vir my spesiaal want dit bring twee konsepte saam in een. Eerstens is dit die geloof. Sonder geloof sal Jesus nie ons verlosser word nie, daarsdeur word ons kinders van God. Dis is vir my soos iemand wat vir jou ‘n tjek gee met ‘n groot bedrag op.

Maar daar is die tweede deel. Deurdat ons onself met Christus verenig (word een met Christus) deur die doop. Dit is wanneer ons daai tjek bank toe vat om te wissel. Die twee aksies; om die tjek te ontvang en te wissel is hemels breed verskillend, maar die een kan tog nie sonder die ander ene plaasvind nie.

Dus ter omsomming, die geloof is dat; as ons gedoop word in Christus Jesus, ons saam met hom verenig word. Soos Romeine 6 se ons neem deel aan Jesus se dood en opstanding (geestelik) en ons word ‘n nuwe mens in Christus Jesus.

Mag jy ‘n fantastiese dag beleef saam met Jesus.

Groete

Francois

ctccza@yahoo.com

Dissipelskap = Dissipels volg Jesus – Deel 2 van 6

Verse vir Vandag

“Later, nadat Johannes gearresteer is, het Jesus na Galilea toe gegaan om God se Goeie Nuus aan te kondig. Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek. God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin! Kom tot inkeer en glo die Goeie Nuus!” Op ’n dag terwyl Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy hoe Simon en sy broer Andreas hulle visnette in die see uitgooi, want hulle was vissers van beroep. Jesus het na hulle geroep: “Kom, word my dissipels, en Ek sal julle vissers van mense maak!” En hulle het dadelik hulle nette gelos en saam met Hom gegaan.” – MARKUS‬ ‭1:14-18‬ ‭

Praktiese Toepassing

 1. Die beroep van die eerste dissipels.
 2. Kom volg Jesus. (Christus)
 3. Vissers van mense – Jesus gee hierdie dissipels ‘n nuwe doelwit vir hulle lewe, dat hulle vissers van mense kan wees.
 4. Hulle het nie verskonings gemaak nie maar volg Hom onmiddellik.

Gebed vir Vandag

Goeiemore Here, wat ‘n voorreg om U te volg. Here dat U my waardig geag het dat ek mense kan help om U versoen te word met U.

Dissipelskap Here vir my is soos ‘n huwelik, dit het sy “up’s en down’s”.

Here dit is soos ‘n verhouding waaraan ek elke dag moet aandag gee. Dit is soos om ‘n tweede werk te he, gin wonder die Bybel se dat ons onself moet verloën nie.

Help ons Here om te sien dat ons U volg en nie mense nie. Partykeer as ons ons hart vir mense verloor kan ons krieties raak.

Ek weet Here daar kan altyd ander dinge wees wat belangriker vir ons lan word as om U te volg, maar help ons dat ons nie mislei word deur satan nie want dit kan soo maklik gebeur.

Ek dink net Here wat is ek bereid om op te gee om my familie en vriende in die hemel te sien?

Help my om elke dag my vriende en familie op die hart te dra.

Amen

Besluite vir Vandag

 • Wil ek Jesus volg? Jesus beroep jou vandag net soos hy sy dissipels beroep het om Hom te volg.
 • Is ek al ‘n visser van mense? Wil ek graag een wees?
 • Is ek bereid om van vandag af mense vir Jesus te wen, d.i. dissipels te maak?
 • Wat is daar in jou pad wat jou gaan weerhou om dissipels te maak?

Die Woorde van God – Wie is die Regter in jou lewe? – Deel 9 van 9

Verse vir Vandag

“En as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel Ek hom nie, want Ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie My verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel: die woorde wat Ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel.” – JOHANNES‬ ‭12:47-48‬ ‭AFR83‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Jesus het nie aarde toe gekom om ons te veroordeel nie maar om ons te red
 2. Hoekom moet ons gemotiveerd wees om die Bybel te bestudeer? Die Bybel gaan ons oordeel op die laaste dag.
 3. Hulle se as ek 15 minute spandeer op ‘n dag om Bybel te lees en bid is dit 1 uit 96 ste van my dag. Dan spandeer en net oor die 3 dae per jaar aan God. Ek dink nie dit is ‘n aanvaarbare statistiek nie. As die ewige lewe regtig belangrik vir ons is sal ons meer en meer tyd daaraan wil spandeer nie minder en minder nie. Ek dink ‘n aanvaarbare tyd is ten minste ‘n uur. Ek dink maar daaraan as ons met ons vriende kuier is dit partykeer 5 of 6 ure want ons geniet dit. Spandeer so tyd met God dat hy dit daadwerklik sal geniet.

Gebed vir Vandag

Here naand. Ek dank U dat ek U woorde kan he wat ewige lewe gee. Dankie dat U vir ons ‘n gids gegee het waarvolgens ons lewe kan orden. Here dit is letterlik ‘n geestelike gids om U beter te leer ken en te groei in ons verhouding met U.

Help my om I woorde aandagtig te lees en toe te pas want dit gaan my op die laaste dag oordeel of veroordeel.

Here dit is so goed as wat ek die oplossing het vir kanker maar ek volg nie die handleiding nie.

Here ek weet dat ek voorheen die Bybel gelees het vir 5 min maksimum maar nooit uitgegaan het om dit te bestudeer en regtig uit te vind wat daarin staan.

Here ek weet dat om my Bybel in die oggend te lees is die beste tyd van die dag om met U te begin, dan kan ek toepas wat ek geleer het deur die dag.

Here dankie vir U liefdesbrief vir ons waarde gee, vertroos, bemoedig, vrede gee, in die waarheid onderrig, help om dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek.

Amen

Besluite vir Vandag

 • As ek voor ‘n regter gaan staan oor ‘n saak in my lewe gaan ek seer sekerlik my voorberei vir die saak. Hoe voorbereid is ek met my saak met die Here? Indien ek nie voorbereid is nie wat gaan ek daaromtrent doen? Soos die ingilse se “Talk is cheap”
 • Steur ek my aan Jesus se woorde?
 • Weet ek op watter punte ek gaan geoordeel word? Hoe vaar ek sover daarin as ek myself ‘n punt uit 10 uit moet gee. Ek weet mens kan nie werklik ‘n punt toedien aan ‘n verhouding nie maar ek weet of my vrou gelukkig is met my of nie? (glimlag) Dieselfde met God, sal Hy gelukkig met jou wees?
 • Hulle se as jy jou lewe wil verander dan moet jy iets aanpas in jou daaglikse roetiene. Wat het jy nodig om aan te pas in jou daaglikse roetine? Dalk ‘n uur vroër gaan slaap sodat jy ‘n uur vroer kan opstaan om met God tyd te spandeer?
 • As iets belangrik genoeg vir jou is sal jy dit laat maak gebeur, kom wat wil. Waaroor is jy passievol voor in die lewe? Is jou verhouding met God no. 1? Enigeiets wat ‘n hoër prioriteit geniet as God is jou afgod. Kou aan daai ene.

Die Woorde van God – ‘n Edelmoedige Karakter – Deel 7 van 9

Verse vir Vandag

“Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ’n groot aantal, vroue en manne.” – HANDELINGE‬ ‭17:10-12‬ ‭

Praktiese Toepassing

 1. Wat het hierdie ouens in Berea meer edelmoediger gemaak as die in Tessalonika ?
 • Hulle was welwillend / gretig om na die woord te luister. Is ek elke dag gretig om na God se woorde te luister?
 • Lees ek my Bybel aandagtig elke dag?
 • Ondersoek ek die skrif? Bestudeer ek die Woord van God. Kan ek moeilike vrae oor die skrif beantwoord. Is dit my passie?
 • Glo ek wat ek lees? As ek glo sal ek dit toepas in my lewe. Wat is ek besig om toe te pas?
 • Op ‘n skaal van 1 tot 10 hoe eldelmoedig is ek voor God?

Gebed vir Vandag

Here U is al van ewigheid al daar. Dis ongelooflik dat U gesien het dat hierdie ouens edelmoedig was, persone van goeie karakter wat sterk inbors het. Vader ek dink hulle het regtig U woorde ter harte geneem. Hulle was ernstig oor hulle verhouding met U en die waarheid.

Help my om elke dag daai edelmoedige karakter te he. Dit vat dissipline en ‘n passie om dit te volhou. Ek bid dat ek sal smag daarna om naby U te wees.

As ek nie my Bybel lees Here dan word ek swak geestelik en kan nie die aanslag van die duiwel oorkom nie. Ek bid dat ek goeie geestelike vriende sal he wat my altyd inspireer om naby U te bly.

Vader dis fantasties om ongelooflike Bybelstudie te he maar hoe verander my karakter agv dit? Ek bid dat ek tot my geloof vriendelikheid, verdraagsaamheid, geduld, vrede, veronmoediging, nederigheid en liefde sal voeg elke dag. Om myself te vra hoe kan ek geloof in die dag toon om op U te vertrou.

Dankie dat U elke dag daar is om my te onderskraag en krag te gee. Dankie Here vir die nuwe dag. Ek is lief vir U.

Amen

Besluite vir Vandag

 • Ek gaan elke dag my Bybel lees.
 • Ek gaan oggend ete vas as ek my Bybelstudie in die oggend mis.
 • Ek gaan ‘n plan van aksie he hoe ek my Bybel gaan lees. Ek kan begin om Johannes te lees en twee praktiese toepassings neer te skryf elke dag. Of ek kan ‘n eenjaar Bybel gaan koop en dit elke dag lees.
 • Ek gaan ander interessante onderwerpe uitstudeer soos dissipelskap, doop, heiligheid, God se koningkryk, gawes van die Heilige Gees, ens.

Die Woorde van God – Word jy bedrieg? Deel 8 van 9

Soek God – En Jy sal Hom Vind – Deel 8 van 8Vers vir Vandag

““Julle moet aanhou bid, dan sal God vir julle gee wat julle vra. Julle moet aanhou soek, dan sal God vir julle laat kry wat julle soek. Julle moet aanhou klop, dan sal God die deur vir julle oopmaak. Elke mens wat aanhou bid, sal ontvang. Elke mens wat aanhou soek, sal kry. Elke mens wat aanhou klop, vir hom sal God die deur oopmaak.” – ‭‭Matteus‬ ‭7:7-8‬ ‭ABA‬‬

Praktiese Toepassing

 1. As ons God soek waarborg Hy dat ons Hom sal vind. Het jy al ‘n persoonlike verhouding met God gevind ? Is Jesus jou beste vriend?
 2. God wil he dat ons Hom vir hulp vra. Ek het een keer ‘n boek gelees met die naam: “The Devine Romance”. Die storie is gebasseer op God wat ‘n liefdes verhouding met ons wil he soos in ‘n huwelik.  Hoe gaan dit in jou huwelik met God ?

Gebed vir Vandag

Here soos ek op die pad vroegoggend ry bid ek dat dit goed sal gaan met my huwelik met U. Ek bid dat my tyd met U kwaliteits tyd sal wees en ek nie my Bybelstudie en gebed sal aframmel in die dag nie. 

Ek bid dat ek oor dinge sal praat wat my pla in ons verhouding. Ek weet mens het altyd ‘n droom hoe dinge sal uitwerk en die werkikheid bietjie anders is wat ons beplan het, maar ek bid dat ons U sal vertrou met die uitkoms. Here ek moet toelaat dat U Here is in my lewe. 

Here ek bid om altyd sal bly werk aan my verhouding met U. Dit is ‘n ongelooflike belofte dat ek U sal vind as ek U soek. U wil he dat ons U vind. Dankie dat U my kom soek het. 

Ek bid dat my verhouding met U ‘n heelhartige verhouding sal wees; dat dit die beste huwelik sal wees op aarde vir my. Ja ek is getroud met my vrou en ja ek wil ‘n fantastiese verhouding met haar he, maar my verhouding met U moet beter wees. 

Here ek is baie lief vir U!

Amen

Die Woorde van God – Het Groot Waarde – Deel 1 van 9

Soek God – God het ‘n plan – Deel 6 van 8Vers vir Vandag

“Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting! Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal My ontmoet, sê die Here, en Ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaarmaak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarheen Ek julle verstrooi het, sê die Here, en Ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan Ek julle in ballingskap weggevoer het.” – ‭‭JEREMIA‬ ‭29:11-14‬ ‭AFR83‬‬

Praktiese Toepassing

 1. God het ‘n individuele plan vir my lewe. Dit is God se plan nie myne nie. So ek kan nie my plan met iemand anders sin vergelyk nie, dit beteken ons kan God nie in ‘n boks sit die. Soos die skrif se die wind waai waar hy wil wil. 
 2. God wil vir ons ‘n toekoms gee met hoop, voorspoed nie teespoed nie. Ek dink ons koppel dit verkeerdelik aan ‘n materiële lewe, die “prosperity gospel” waarvan hulle praat. Wat is jou moetief om God te volg? 
 3. God sal ons Sy wil laat ken as ons met ons hele hart daarna vra. Soek jy God met jou hele hart ? Wat kan jy vandag doen om God met jou hele hart te soek?

Gebed vir Vandag

Shoe God U het’n plan vir my lewe so ek hoef nie bekommerd te wees nie. Vader wanneer dit moeilik gaan in die lewe en mens verstaan nie altyd wat aangaan nie kan mens heeltemal verlore en hopeloos voel. Ek dink dis wanneer ek U begin bevraagteken of U goed is en regtig my belange op die hart dra. 

Maar as ek aan David dink in die Bybel; hy het deur baie swaar tye gegaan in net toe hy gesalf is as koning. Tog het U hom bygestaan in sy swaar tye en U was sy Rots en Vesting waarop hy staatgemaak het. So as ek dit reg verstaan Here is ons lewens so ontwerp deur U dat ons op U sal staatmaak deur ons lewens en nie ons eie koppe volg nie. Dit is gewoonlik ‘n moeilike les om te aanvaar of te sluk maar ons weet Here dit is vir ons ewige beswil. 

Help my om U nie uit die oë uit te verloor nie, want ek weet as ek op U fokus sal alles ten goede uitwerk in die einde. Amen

Soek God – Die gehoorsaamheid aan die Evangelie – Deel 7 van 8