There is always hope!!! Even if you feel like you are on a deserted island in the middle of the sea !!!

Castaway Clip

A thought about 2017, you might feel like Tom.

There is however always hope in God that He might bring relief in the new year of 2018 in a way that you will not have anticipated according to your rational thinking.

“For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you,” declares the Lord, “and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you,” declares the Lord, “and will bring you back to the place from which I carried you into exile.””

‭‭Jeremiah‬ ‭29:11-14‬ ‭NIV‬‬http://bible.com/111/jer.29.11-14.niv

More scripture on hope – http://bit.ly/2zSS3Tg

Advertisements

Soek God – Eerste Beginsels


1. Soek God – Waar kom Geluk vandaan ? – 1 van 8 | Francois Van der Merwe’s Blog – Skakel

2. Soek God – Waaroor komkommer jy ? Deel 2 van 8 – Skakel

3. Soek God – God skep jou adres – Deel 3 van 8 – Skakel

4. Soek God – In Gees en Waarheid – Deel 4 van 8 – Skakel

5. Soek God – ‘n Edelmoedige Karakter – Deel 5 van 8 – Skakel

6. Soek God – God het ‘n plan – Deel 6 van 8 – Skakel

7. Soek God – Die gehoorsaamheid aan die Evangelie – Deel 7 van 8 – Skakel

8. Soek God – En Jy sal Hom Vind – Deel 8 van 8 – Skakel

First Principles – Seeking God

Dissipelskap = Dissipels volg Jesus – Deel 2 van 6

Verse vir Vandag

“Later, nadat Johannes gearresteer is, het Jesus na Galilea toe gegaan om God se Goeie Nuus aan te kondig. Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek. God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin! Kom tot inkeer en glo die Goeie Nuus!” Op ’n dag terwyl Jesus langs die See van Galilea loop, sien Hy hoe Simon en sy broer Andreas hulle visnette in die see uitgooi, want hulle was vissers van beroep. Jesus het na hulle geroep: “Kom, word my dissipels, en Ek sal julle vissers van mense maak!” En hulle het dadelik hulle nette gelos en saam met Hom gegaan.” – MARKUS‬ ‭1:14-18‬ ‭

Praktiese Toepassing

 1. Die beroep van die eerste dissipels.
 2. Kom volg Jesus. (Christus)
 3. Vissers van mense – Jesus gee hierdie dissipels ‘n nuwe doelwit vir hulle lewe, dat hulle vissers van mense kan wees.
 4. Hulle het nie verskonings gemaak nie maar volg Hom onmiddellik.

Gebed vir Vandag

Goeiemore Here, wat ‘n voorreg om U te volg. Here dat U my waardig geag het dat ek mense kan help om U versoen te word met U.

Dissipelskap Here vir my is soos ‘n huwelik, dit het sy “up’s en down’s”.

Here dit is soos ‘n verhouding waaraan ek elke dag moet aandag gee. Dit is soos om ‘n tweede werk te he, gin wonder die Bybel se dat ons onself moet verloën nie.

Help ons Here om te sien dat ons U volg en nie mense nie. Partykeer as ons ons hart vir mense verloor kan ons krieties raak.

Ek weet Here daar kan altyd ander dinge wees wat belangriker vir ons lan word as om U te volg, maar help ons dat ons nie mislei word deur satan nie want dit kan soo maklik gebeur.

Ek dink net Here wat is ek bereid om op te gee om my familie en vriende in die hemel te sien?

Help my om elke dag my vriende en familie op die hart te dra.

Amen

Besluite vir Vandag

 • Wil ek Jesus volg? Jesus beroep jou vandag net soos hy sy dissipels beroep het om Hom te volg.
 • Is ek al ‘n visser van mense? Wil ek graag een wees?
 • Is ek bereid om van vandag af mense vir Jesus te wen, d.i. dissipels te maak?
 • Wat is daar in jou pad wat jou gaan weerhou om dissipels te maak?

Dissipelskap = Dissipels maak Dissipels – Deel 1 van 6

Verse vir Vandag

“Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”” – MATTEUS‬ ‭28:18-20‬ ‭AFR83‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Wat wil Jesus he moet ons almal word?
 2. Watter term is meer gewild – “Dissipel” of “Christen”? Die woord “Christen” kom drie keer in die Bybel voor in die nuwe testament. Dit is die naam wat die heidene die dissipels gegee het, sewe jaar nadat die eerste kerk begin is (Hand 11:19-26). Die woord “Dissipel” kom 270 keer voor in die nuwe testament.
 3. Gered = Christen = Dissipel
 4. Jesus het gekom om dissipels te maak. Alleenlik dissipels wat gedoop is sal gered word.

Gebed vir Vandag

Here ek weet dat U laaste woorde aan ons voordat U opgevaar het baie belangrik was en is.

Here as alle mag en krag aan U gegee is deur die Vader dan is dit tog woorde wat ek ter harte moet neem.

Dis ongelooflik Here dat U wil he ons moet almal dissipels wees van U wat op die ou end beteken dat ons studente van U moet wees of ‘n ander woord is ‘n volgeling.

Here ek verstaan nadat ek ‘n dissipel van U geword het moet ek gedoop word in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Here ek het altyd gewonder hoekom ek gedoop moet word; maar dit is vir die vergifnis van my sonde en om die Heilige Gees te ontvang. (Hand 2:38)

En verder verwag U ons om die mense wat ons dissipels gemaak het en gedoop het om hulle te leer om alles te onderhou wat U ons beveel het.

Shoe Here dis ‘n mondvol. Ek weet ek kan dit alleenlik doen deur U krag wat U vir my gee.

Here ek weet dat ek voorheen godsdienstig was en myself ‘n Christen genoem het, maar ek was nie ‘n dissipel nie. Ek was baie teleurgesteld dat niemand my by die kerk voorheen gewys het dat as ek myself ‘n Christen wil noem ek ‘n dissipel moet wees nie.

Dankie Here dat U altyd saam met my is as ek gehoorsaam aan U is en gaan dissipels maak.

Here ek het voorheen gedink dit is net die dominie wat na mense moet uitreik maar ek sien dat dit vir almal bedoel is. Help my om dit in my daaglikse lewe toe te pas.

Amen

Besluite vir Vandag

 • Wil ek Jesus volg deur ‘n dissipel te word? Indien ek ‘n dissipel is, met wie bestudeer ek die Bybel tans om ‘n dissipel te word? ‘n Dissipel maak tog dissipels, nie waar nie.
 • Gaan ek my laat doop vir die vergifnis van my sonde en om die Heilige Gees te ontvang? As ek ‘n dissipel is wie is die volgende persoon wat ek gaan doop?
 • Wie kan my leer om te onderhou wat Jesus beveel het, wie is waarlik ‘n dissipel? As ek ‘n dissipel is, wie is ek besig om tans te leer om die woord te onderhou soos Jesus beveel het? Wat is ek besig om hulle te leer?

Die Woorde van God – Wie is die Regter in jou lewe? – Deel 9 van 9

Verse vir Vandag

“En as iemand na my woorde luister en hom nie daaraan steur nie, veroordeel Ek hom nie, want Ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie My verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel: die woorde wat Ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel.” – JOHANNES‬ ‭12:47-48‬ ‭AFR83‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Jesus het nie aarde toe gekom om ons te veroordeel nie maar om ons te red
 2. Hoekom moet ons gemotiveerd wees om die Bybel te bestudeer? Die Bybel gaan ons oordeel op die laaste dag.
 3. Hulle se as ek 15 minute spandeer op ‘n dag om Bybel te lees en bid is dit 1 uit 96 ste van my dag. Dan spandeer en net oor die 3 dae per jaar aan God. Ek dink nie dit is ‘n aanvaarbare statistiek nie. As die ewige lewe regtig belangrik vir ons is sal ons meer en meer tyd daaraan wil spandeer nie minder en minder nie. Ek dink ‘n aanvaarbare tyd is ten minste ‘n uur. Ek dink maar daaraan as ons met ons vriende kuier is dit partykeer 5 of 6 ure want ons geniet dit. Spandeer so tyd met God dat hy dit daadwerklik sal geniet.

Gebed vir Vandag

Here naand. Ek dank U dat ek U woorde kan he wat ewige lewe gee. Dankie dat U vir ons ‘n gids gegee het waarvolgens ons lewe kan orden. Here dit is letterlik ‘n geestelike gids om U beter te leer ken en te groei in ons verhouding met U.

Help my om I woorde aandagtig te lees en toe te pas want dit gaan my op die laaste dag oordeel of veroordeel.

Here dit is so goed as wat ek die oplossing het vir kanker maar ek volg nie die handleiding nie.

Here ek weet dat ek voorheen die Bybel gelees het vir 5 min maksimum maar nooit uitgegaan het om dit te bestudeer en regtig uit te vind wat daarin staan.

Here ek weet dat om my Bybel in die oggend te lees is die beste tyd van die dag om met U te begin, dan kan ek toepas wat ek geleer het deur die dag.

Here dankie vir U liefdesbrief vir ons waarde gee, vertroos, bemoedig, vrede gee, in die waarheid onderrig, help om dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek.

Amen

Besluite vir Vandag

 • As ek voor ‘n regter gaan staan oor ‘n saak in my lewe gaan ek seer sekerlik my voorberei vir die saak. Hoe voorbereid is ek met my saak met die Here? Indien ek nie voorbereid is nie wat gaan ek daaromtrent doen? Soos die ingilse se “Talk is cheap”
 • Steur ek my aan Jesus se woorde?
 • Weet ek op watter punte ek gaan geoordeel word? Hoe vaar ek sover daarin as ek myself ‘n punt uit 10 uit moet gee. Ek weet mens kan nie werklik ‘n punt toedien aan ‘n verhouding nie maar ek weet of my vrou gelukkig is met my of nie? (glimlag) Dieselfde met God, sal Hy gelukkig met jou wees?
 • Hulle se as jy jou lewe wil verander dan moet jy iets aanpas in jou daaglikse roetiene. Wat het jy nodig om aan te pas in jou daaglikse roetine? Dalk ‘n uur vroër gaan slaap sodat jy ‘n uur vroer kan opstaan om met God tyd te spandeer?
 • As iets belangrik genoeg vir jou is sal jy dit laat maak gebeur, kom wat wil. Waaroor is jy passievol voor in die lewe? Is jou verhouding met God no. 1? Enigeiets wat ‘n hoër prioriteit geniet as God is jou afgod. Kou aan daai ene.

Die Woorde van God – Jou lewe en jou leer – Deel 6 van 9

Verse vir Vandag

“Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as dié wat na jou luister.” – ‭‭1 TIMOTEUS‬ ‭4:16‬ ‭AFR83‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Jou lewe en jou leer is onskeidbaar
 2. Wat is meer belangrik, jou lewe of jou leer? Nie een nie. ‘n Vliegtuig het tog twee vlerke en kan nie vlieg nie met net een vlerk nie.
 3. Hoekom is dit so belangrik om mense te leer, te onderrig en te lewe volgens die regte leringe? Om jouself te red en die wat na jou luister.

Gebed vir Vandag

Goeie more Here. Wat ‘n lieflike dag daarbuite. Here ons was gisteraand in Centurion op ‘n “date” met my vrou wat nie heeltemal verloop het soos ek verwag het nie. Here die meer stink, daar was omtrent geen mense daar, daar was iemand wat ons die hele tyd agtervolg het en hulle was besig om te bou. Here ek onthou nog hoe glansryk die stad was en hoe ons daarvan gehou het om daar te gaan kuier. Here dit kan wees soos ons “glory days” wat ons altyd na verwys maar ons het nie die onderhoud op ons lewens gedoen sodat ons stad ‘n glansryke stad bly nie. Dit vat harde werk en konstante aandag om ons lewens die beste te maak wat dit kan wees.

Here ek dink dit is dieselfde as ons lewe en leer, ons moet gereeld onself vergewus van waarin ons glo en elke dag ons lewe aanspreek om vir U te lewe. Die een ou het gese; as ek my lewe wil verander moet ek iets verander aan my daaglikse roetine. Ons daaglikse lewe Here moet tog gebasseer wees op U leringe. So as ons tekort skiet in ons lewe dan  moet ons weer ons leringe in U woord nagaan om te kyk of ons in lyn is met U wil. Dankie Here dat U, U woord gegee het om ons te lei en te onderskraag. 

Amen.
Besluite vir Vandag

 • Maak seker dat wat ek glo gebasseer is op die Bybel. Hoe gaan ek dit weet? Gaan my kerk se geloofsoortuiging na en sien itv wat die woord leer of dit is soos die Bybel se. Onthou in Jesus se dae was daar baie Fariseers en Skrifgeleerdes (dominees) wat nie reg was met God nie. 
 • Lees jy die Bybel elke dag? As jou ewigheid daarvan afhang sal ek se dit moet top prioriteit in jou lewe neem, dit is as jou ewigheid belangrik vir jou is!!!
 • Ondersoek verskillende mense se opinies, maar toets alle dinge aan die Bybel. Salomo het gese; beproef alle dinge en behou die goeie.
 • Hoe gaan jy die regte lewenswyse kweek? Vra ‘n geestelike vriend. Gaan kyk na Jesus se lewe en behou die die dinge wat vir hom belangrik was. 
 • Ek moet aan albei werk, dit is my lewe en my leer elke dag.

Die Woorde van God – Is Tradisies goed ? Deel 5 van 9

Verse vir Vandag

“Kort daarna het ’n groepie Fariseërs en skrifkenners uit Jerusalem hulle opwagting gemaak. Hulle vra toe vir Jesus: “Waarom steur jou dissipels hulle nie aan die godsdienstige tradisies van ons voorvaders nie? Hulle was nie hulle hande voor ete nie.” Jesus het dadelik gereageer: “En hoekom doen julle nie wat God van julle vra nie? Julle leef ver van Hom af met julle godsdienstige tradisies en al! “Kom Ek gee julle ’n voorbeeld,” het Hy bygevoeg. “Julle weet mos dat God in die Bybel sê: ‘Jy moet jou pa en ma respekteer.’ Hy sê ook: ‘Iemand wat lelike dinge oor sy pa of ma sê, moet doodgemaak word.’ Maar julle wikkel julle maklik uit hierdie voorskrif uit deur te sê: ek het al my geld aan die tempel bemaak. Net ek mag nou daarvan gebruik; niemand anders nie. Daarom kan ek nie langer vir my pa en ma sorg nie. “Weet julle, as julle julle so gou van julle verpligting teenoor julle ouers losmaak, het julle geen respek vir hulle nie. Dan stel julle julle eie godsdienstige tradisies bo God se Woord. Daardeur beroof julle God se Woord van sy krag. Julle is ’n klomp skynheiliges. Jesaja was reg toe hy oor julle geskryf het: ‘Hierdie mense sê al die regte dinge vir God, maar hulle dien Hom nie met hulle hart nie. Hulle gebruik mooi godsdienstige woorde terwyl hulle skewe leerstellings kwytraak.’”” – Matteus‬ ‭15:1-9‬ ‭DB‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Dien jy eerder tradisies as God deur sy woord?
 2. Ek dien God verniet as daai tradisies wat ek volg nie in die Bybel is nie.

Gebed vir Vandag

Goeie more Vader. Dankie vir ‘n nuwe sonskyn dag. Help my om U woord te volg en nie tradisies nie.

Here om deur moeder Maria te bid tot U kan klink of dit so ‘n skadelose gebed mag wees, maar dit is nie wat U in die woord se dat ons moet deur Jesus bid nie. Of Here om ons kinders te doop om deel te word van die gemeente mag klink na ‘n baie edelmoedige daad, maar volg ons U woord wat se ek moet ‘n dissipel doop wat bekeer het van sy sonde en glo dat Hy saam met Jesus opgewek is tot die ewige nuwe lewe? (Mat 28:18-20, Hand 2:38 & Rom 6:1-6)

Mag ek U woord bestudeer en uitvind wat U se oor die sake. Mag ek toelaat dat sentimentaliteit nie belangriker sal wees as U woorde nie. Here ek wil nie uitvind op die oordeelsdag dat ek U verniet gedien het nie deur om aan tradisies vas te hou eerder as U woord soos hierdie skrifgeleerdes nie.

Mag my hart naby U wees en ek U nie met leë woorde dien nie.

Amen

Besluite

 • Bestudeer God se woord om uit te vind oor God se reddingplan vir jou en dit is soos jy geleer is.
 • Vind uit oor tradisies wat in stryd met God se woord is.

Die Woorde van God – Die ware Christene – Deel 4 van 9

Verse vir Vandag

“En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” – ‭‭JOHANNES‬ ‭8:31-32‬ ‭AFR53‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Godsdienstige mense kan verkeerd wees. Dis vir my vestonmend dat hierdie jode in Jesus geglo het, net soos ons baie mense het wat in Jesus glo deesdae. Maar geloof opsigself was nie genoeg vir Jesus nie. Hulle was wel Sy dissipels (volgelinge) gewees maar nie Sy ware dissipels nie. Dis bring die vraag na vore wat dan maak my ‘n ware dissipel? 
 2. Intellektuele geloof asook gevoelens is nie genoeg nie vir Jesus nie. Hulle se ons oordeel ander mense op hulle dade, maar as dit by onsself kom dan oordeel ons onsself op ons intensies. Watter ene dink jy gaan God ons op oordeel?
 3. Elkeen wat Jesus se ware dissipel wil wees moet bly vashou; asook Sy leringe volg. Weet jy way God se wil is vir jou lewe? Volg jy dit daaglik? Hoe maak jy seker jy maak geld by die werk? Jy hou tog boek dan nie. Ek dink ‘n inskrywing in ‘n joernaal aan die einde van die dag kan jou help om jou lewe in oënskou te neem en besluite te maak oor more.
 4. Opregtheid is nie noodwendig gelyk aan die waarheid nie. Ek kan opreg verkeerd wees. Ek het dit al ervaar as ek eksamen skryf. 

Gebed vir Vandag

Here dit is ongelooflik dat mens kan vlieg van een na ‘n ander plek in net oor ‘n uur. Ek sien uit om my pa dalk vir die laaste keer te sien. Die lewe is so vreil wn kortstondig. Bid dat ek my pa kan inspireer om naby U te wees en ‘n naby verhouding met U te he. 

Vader ek verstaan wat die Bybel bedoel as Hy se dat ek myself moet verloën om U te volg. Liefde is aksie; en dit vat werk elke dag. Ek bid dat ek deur my passie en liefde gedryf word elke dag en as dit nie so is nie; is dit tog maar om gehoorsaam te bly. Here ek is nietemin nie elke dag lus om werk toe te gaan nie, maar dit is die regte ding om te doen. 

Here ons wil altyd eers iets uitkyk om te sien of ons dit werklik wil doen. Maar as ek na die skrif kyk gaan ek net weet of dit die waarheid is as ek dit eers gaan doen; en dan alleenlik soos U woord se, sal ek die waarheid weet en dit sal my vrymaak op die laaste dag. Help my om nie bang te wees om voute te maak nie en dit my sal terughou om goeie dade te doen nie. 

Ek bid dat ek ‘n goeie laaste paar dae saam met my pa sal he.

Amen.
Besluite

 1. Wil ek ‘n ware dissipel wees?
 2. Gaan my geloof oorgaan in dade? Jak 2:14-20 Anders is my geloof dood. 
 3. Wil ek werklik die waarheid ken? Of myself ‘n rat voor die oë draai / myself bedrieg.
 4. Hoe gaan my lewe anders wees agv wat ek vandag geleer het?

Die Woorde van God – Interpretasie daarvan – Deel 3 van 9


Verse van Vandag

“terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ’n saak van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ’n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.” – II PETRUS‬ ‭1:20-21‬ ‭AFR53‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Jy kan nie die Bybel volgens jou eie interpretasie uitlé nie. Dit wil se jou eie storie opmaak nie. 
 2. Die Heilige Gees van God het manne geinspireer om Sy woorde te skryf van die boeke van die Bybel. Ons se ons spreek waar die Bybel nie voorskriftelik is nie, gelei deur die Heilige Gees. Ons is stil waar die Bybel voorskriftelik is.

Gebed vir Vandag

Here dankie dat U ons lei op ons pad in die lewe. U het ons geskep vir vryheid; gebonde aan U leerstellings. Dankie dat U, U woorde by ons gelos het en seker gemaak het dat dit vir ewig vir ons bewaar word. Here ek het weer ‘n film vanoggend gekyk oor die dooie see se geskrifte wat wonder bo wonder beware gebly het. 

Help my om my lewe by die Bybel aan te pas en nie andersom nie. Help my om te sien dat U woorde die belangrikste is in my lewe; nie my ouers s’n nie, nie my vrou s’n nie en nie my baas s’n nie. Amen

Die Woorde van God – Beoordeel die hart – Deel 2 van 9Verse vir Vandag

“Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.” – ‭‭HEBREËRS‬ ‭4:12-13‬ ‭AFR53‬‬

Praktiese Toepassing

 1. Die Bybel is relevant vandag vir ons daaglikse lewe. Dit is lewend en kragtig. Is die Bybel vir jou lewend en kragtig in jou lewe? Indien nie vra ‘n vriend wat geestelik is om jou te help. 
 2. Die woord sal jou sny. As ons eerlik met onsself is, is dit baie keer ontnugterend. 
 3. Ons moet leer dat dit goed is om gesny te word deur God se woorde; want dit sny al die sonde (kanker) uit ons lewens uit. Wanneer laas het jy gepraat oor wat regtig in jou lewe aangaan?

Gebed vir Vandag

Goeie more Here. Dankie vir ‘n nuwe dag. Die bosveld is waarlik bekorend met sy sons opkoms en ondergang wat so rooi op die horison verskyn, ek gaan dit mis in die stad. Dit bring U almag tevoorskyn elke oggend. Asook die voels se geknetter in die oggend wat jou wakker maak is beter as enige wekker. 

Here ek bid vanoggend dat U woorde lewend en kragtig sal wees in my lewe. Dat ek dit nie net sal lees omdat dit ‘n goeie ding is om te doen nie, maar dat my lewe vir die goeie daarvolgens kan verander. 

Ek dink Here die rede hoekom Bybels soveel stof vergaar in huise is omdat dit ons bedoelens en gedagtes van ons hart blootstel aan ons, U weet dit alreeds. Ek bid dat my bedoelings en gedagte eerbaar sal wees voor U. Een ou het gese dit is soo goed as wat jy ‘n TV skerm agter jou kop het, en almal kan sien wat jy dink en voel. Sal ek gevly voel of vernederd Here? 

Here as die woord ons bedoelens en gedagtes van ons hart beoordeel sal U ook eendag op die oordeelsdag ons beoordeel daarvolgens. 

So ek sal eerder nou beoordeel word deur U woord en verander as wat ek eendag skuldig staan voor U.

Here ek bid dat ek die woord sal aangryp asof dit my laaste uitweg is in die lewe en toelaat dat dit my sny sodat ek geestelik gesond kan word. 

Amen